Usmerenost na detalje

Jedna od poželjnih osobina kandidata na konkursima za posao jeste usmerenost na detalje. Neophodno je razumeti šta se sve pod ovom karakteristikom podrazumeva kako bismo mogli da ocenimo da li smo mi prava osoba za neki posao ili nismo. Usmerenost na detalje podrazumeva obezbeđivanje ispravnog procesuiranja informacija i obavljanja posla u skladu sa relevantnim internim i eksternim regulativama. Pravovremeno proveravanje obavljenog posla i ispravljanje učinjenih grešaka.

Karakteristično ponašanje

 • slikaRad u okviru ograničenja koja su postavili autoriteti, traženje smernica kada postoji problem
 • Usmerenost na detalje i proveravanje sopstvenog rada u pogledu grešaka
 • Završavanje svih aspekata zadatka
 • Postavljanje i pridržavanje realnih rokova
 • Pridržavanje ažurnih internih i eksternih procedura i regulativa

Strateška uloga

 • Donošenje odluke kada treba ići u detalje, a kada zadržati strateški pregled
 • Traženje dodatnih detalja samo kada je to neophodno i može da posluži u postavljanju smernica i donošenju strategije
 • Zadržavanje jasnog okvira i procedura kojih se treba pridržavati
 • Postavljanje visokih standarda u pogledu tačnosti obavljenog posla i njegove kompletne završenosti
 • Uvođenje iznenadnih provera po principu slučajnog uzorka radi procene nivoa tačnosti i kompletnosti obavljenog posla
 • Interpretiranje pravila, procedura i regulativa

Specijalistička uloga

 • Davanje profesionalnih saveta u skladu sa zakonskim regulativama
 • Konsultovanje sa drugim specijalistima, ako je to potrebno da bi se došlo do najboljeg saveta

Operativna uloga

 • Proveravanje tačnosti sopstvenog rada
 • Konsultovanje sa supervizorom pre nego što se odstupi od uspostavljenih procesa rada

Uslužna uloga

 • Pojašnjavanje informacija radi izbegavanja grešaka
 • Održavanje celokupne dokumentacije i evidencije klijenata tačnom i preglednom
 • Osiguravanje da je svaki klijent zadovoljan pre nego što se pređe na sledećeg klijenta

Prodajna uloga

 • Vođenje prodajnih razgovora u skladu sa postavljenom regulativom
 • Ažuriranje celokupne dokumentacije u skladu sa regulativama i internim procedurama
 • Omogućavanje klijentima da razumeju sve aspekte i implikacije prodaje.

DOGAĐAJI

Citat dana

Samo čovek koji ništa ne uči, nikada ne greši.
Teodor Ruzvelt

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: