Uvod u poslovni svet

ConfusedMladoj osobi koja pronalazi prvo zaposlenje mnogo toga može delovati neobično. Na radnom mestu je drugačije nego na fakultetu ili u školi. Najpre pođimo od očiglednog: na poslu se komunicira drugačije nego u kući, u školi, sa prijateljima u kafiću, ili na letovanju. To naizgled trivijalno zapažanje može mnogo toga da promeni u stavu mlade osobe prema prvom poslu, prema sebi samom, prema kolegama i poslovnim partnerima. Dobijanjem posla svako od nas dobija i jednu novu ulogu – ulogu koja odgovara njegovoj poziciji u organizaciji, ulogu koju nosi profesija u koju stupa, ulogu kolege. Svaka od uloga nosi pri tome određene mogućnosti i prava, ali i obaveze i odgovornosti. Poštovanje pravila ponašanja koja se nameću pred zaposlene spada u radnu etiku. Dobar zaposleni, koji želi da gradi karijeru postižući uspeha, obratiće pažnju i na svoj dobar ugled i na poslovnu reputaciju. Naročito bi pri tome trebalo da obratite pažnju na sledeće:

  • Sledite uputstva pretpostavljenih. Zaboravite sujetu i poslušajte savete i sugestije koje dobijate od šefova ili iskusnijih kolega. Zapamtite da je vaša uloga da date doprinos uspehu celog kolektiva. Naravno, kad god je to primereno, iznesite svoje mišljenje i predlog.
  • Poštujte tuđe i svoje vreme. Izbegavajte kašnjenja i probijanje rokova.
  • Kolegama i saradnicima obraćajte se na primeren način. Starijima i nepoznatim osobama, usmeno ili pismeno, obraćajte se sa – Vi, sve dok izričito ne dobijete dozvolu da pređete „na ti”.
  • Izbegavajte nepotrebne svađe i raskole. Napadajte probleme koji se javljaju tokom rada, a ne ljude oko sebe. U slučaju sukoba sa kolegama, držite se rešavanja pitanja koja se tiču posla, a ne osobina ličnosti.
  • Pokažite lojalnost poslodavcu. Čak i kada ste nezadovoljni, nemojte govoriti  loše o svom poslodavcu. Pokušajte da probleme rešavate u kolektivu.
  • Držite se pravila odevanja. Pokušajte da svoju garderobu prilagodite radnom okruženju.

Nemojte da vas obeshrabri ako vam ne pođe za rukom da se već „iz prve“ pridržavate svih pravila poslovnog ponašanja i komunikacije. Mladim osobama bez mnogo radnog iskustva često se „progleda kroz prste“ u slučaju sitnijih propusta, jer se očekuje da će oni s vremenom naučiti. Ipak, potrudite se da što bolje izgradite svoj profesionalni identitet i da ne zloupotrebite poverenje kolega i pretpostavljenih.

MeetingRadno mesto, kao i svako mesto koje okuplja više ljudi, predstavlja skup različitih individualiteta. Pored kolega sa kojima je lako uspostaviti korektan odnos, sigurno ćete naići i na ljude sa kojima će to biti teže. Radno mesto od drugih okruženja razlikuje upravo to da svi – čak i nekooperativni i nezgodni ljudi – moraju da sarađuju međusobno da bi bili produktivni. Kada tome dodamo činjenicu da prosečan čovek na poslu provodi više vremena nego na bilo kom drugom mestu, jasno je zašto je potrebno uložiti trud u negovanje skladnih odnosa sa šefom, kolegama i podređenima.

Međuljudski odnosi koje uspostavite na poslu, sem što će doprineti nezaobilaznoj radnoj efikasnosti, biće takođe i ključ vašeg uspeha u karijeri. Ako se lepo slažete sa kolegama, nadređenima i podređenima, to će uticati ne samo na njihovo mišljenje o vama, već i na vaš osećaj zadovoljstva i postignuća, a to će vas i pogurati uz stepenice uspeha. Koja je, dakle, tajna uspešnih i skladnih odnosa sa kolegama? Iznad svega, to je vaš pozitivan stav, kako prema samom poslu, tako i prema ljudima, naročito prema ljudima koji sami možda i nisu tako pozitivni.

Uspešno izvršavanje radnih zaduženja u zadatom roku jeste jedan od važnijih faktora koji doprinose skladnim odnosima u kolektivu. To je tako zato što, odrađujući svoj deo posla na vreme, vi utičete na produktivnost celokupnog kolektiva, šef je zadovoljan i vi se nećete zameriti kolegi koji možda čeka na vaše rezultate da bi započeo svoj deo zadatka. Ukoliko pri tome pokažete i sav svoj radni elan i entuzijazam, utoliko bolje – to može da deluje „zarazno” na ostale članove tima, može da izazove lančanu reakciju efikasnosti i dobre volje. Pozitivan stav prema kolegama jeste jednako bitan faktor, ali i možda malo teži za održavanje. Već smo spomenuli da je radni kolektiv skupina ljudi različitih karaktera, senzibiliteta, sistema vrednosti.  Stoga nije uvek lako uspostaviti i zadržati pozitivan stav prema svima u kolektivu. Pozitivan stav prema kolegama znači, pre svega, iskazivanje poštovanja prema njihovoj ličnosti, ma koliko se oni razlikovali od vas. Jednako je bitan i pozitivan stav prema sebi i zdravo samopoštovanje, što će vam pomoći da zadržite vedrinu i da probleme ne shvatite lično kada oni to nisu.

TeamKorektni odnosi među kolegama naročito su važni u timskom radu. Timski rad jeste rad koji izvršava tim ljudi, od kojih svaki pojedinac obično ima različite odgovornosti i zadatke, a sve zarad ostvarivanja zajedničkog cilja.

Timski rad je u poslednje vreme postao vrlo cenjen u mnogim organizacijama, firmama i institucijama, te postoji velika verovatnoća da ćete jednoga dana i vi biti član tima. Timski rad je značajan zbog stvaranja timskog duha koji je neophodan svakom radnom okruženju koje želi dobro da posluje.

Prednost timskog rada jeste upravo u tome što se kroz kooperativnu interakciju stvara sinergija, odnosno ujedinjenje individualnih energija i napora koje proizvodi daleko bolje rezultate nego što bi to bilo sa izolovanim individualnim naporima.

Dok je izvestan stepen saradnje i spremnosti na saradnju neophodan za formiranje tima, već i sâmo postojanje tima povratno deluje na osnaživanje te saradnje i dobrih odnosa. Kreiranje timova za rad doprinosi boljem upoznavanju zaposlenih u kolektivu, stvaranju osećaja postojanja zajedničkog cilja i međuzavisnosti, a u skladu sa tim i osećaja nužnosti saradnje i dobrih odnosa. Bitno je upamtiti da, bez obzira na to da li ste član nekog užeg tima ili član kolektiva kao celine, ako se svojski potrudite da savesno radite svoj posao, da poštujete druge, budete korektni prema svima, da budete vedri i spremni na saradnju, imaćete sve predispozicije za to da gradite dobre odnose na radnom mestu.DOGAĐAJI

Citat dana

Mi zapravo znamo ako malo znamo. Sa znanjem raste i sumnja.
Johan Volfgang Gete

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: