Beaconhouse

Beaconhouse je centar za procenu i razvoj, specijalizovan za podršku pojedincima i organizacijama da usaglase ljudske resurse sa poslovnim ciljevima i strategijom. Centar pruža mogućnosti online i offline assessmenta, trening i assessment konsaltinga, kao i talent menadžmenta.


Stručnjaci centra vam pomažu da otkrijete svoje:
- pravo obrazovanje: koju školu upisati, šta studirati, koju oblast odabrati za master,
- pravo zanimanje: u kom poslu ćete naći zadovoljstvo i uspeh,
- prave saradnike:  kako odabrati prave ljude za određeni posao, kako unaprediti potencijale zaposlenih.

Proces procene kao deo procesa selekcije ili razvoja daje detaljniju i širu sliku sposobnosti, veština i ponašanja osobe. Profesionalno urađen, ovakav proces assessmenta omogućava i pojedincima i organizacijama da identifikuju i maksimiziraju snage pojedinaca i definišu oblasti njihovog daljeg razvoja. Razumevanje odnosa čovek - posao na ovakav način čini da odluke o budućnosti budu donesene na adekvatan način.

Web site: www.beaconhouse.rs

DOGAĐAJI

Citat dana

Da bi neko saznao šta i ti znaš, treba da ga pronadeš i nauciš.
Anonimni autor

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: