LIVE STREAM seminara u Sarajevu: Kreiranje kriznog komunikacijskog plana

U subotu, 16. januara, od 9:30, pridružite nam se na besplatnom seminaru Kreiranje kriznog komunikacijskog plana.

sl1

Na seminaru će se ukazati na važnost izrade novog i adaptacije postojećeg komunikacijskog plana prilagođenog situaciji pandemije izazvane virusom COVID-19 i krizi koja je ne samo humana već i poslovna. Izradom i implementacijom adekvatnog komunikacijskog plana moguće je ublažiti posljedice trenutnog stanja i osigurati adekvatnu komparativnu prednost u periodu koji slijedi. Učinkovitom komunikacijom moguće je utjecati na percepciju svih ključnih aktera koji utiču na funkcioniranje jedne organizacije, poput:

  • opće javnosti,
  • kupaca ili korisnika,
  • stakeholdera,
  • uposlenih. 

Iskustvo profesionalca: Nazif Hasanbegović

sl1Nazif Hasanbegović je certifikovani trener, sa više od 15 godina relevantnog profesionalnog iskustva, koji je angažovan na poslovima kreiranja i razvoja odnosa s javnošću i odnosa s medijima, dizajniranjem i implementacijom kampanja usmjerenih ka promjeni svijesti javnosti, uticaja na ponašanje i zagovaranju vrijednosti, te kreiranjem interne i eksterne komunikacijske strategije i planova za vladine i nevladine institucije, kao i za poslovne klijente.

U istom periodu razvio je specijalizirane module obuke koji su integrirali suvremene komunikacijske teorije i praksu u radu sa profitnim i neprofitnim organizacijama uključujući i vladine, nevladine, kao i međunarodne organizacije, u oblastima upravljanja integriranja komunikacija sa javnostima, kao i komunikacije sa tradicionalnim i novim medijima, kreiranja kreativnih kampanja itd.

Gdje i kada?

Seminar će biti održan u prostorijama BusinessAcademy (Zmaja od Bosne 16, Kubus D, Sarajevo), 16. januara, sa početkom u 9:30​. O mogućnostima praćenja putem Live streama bićete naknadno obaviješteni.

Live stream

U subotu, 16. januara, od 9:30 časova – klikom na link pristupate prenosu predavanja.

https://www.link-elearning.com/stream/sr/Porodica_VS_karijera_Da_li_je_moguce_uskladiti_oboje.php

Za sva dodatna pitanja obratite nam se putem mejl-adrese: office@razvoj-karijere.com.

DOGAĐAJI

Citat dana

Obrazovanje treba da počne od sebe samoga.
Ludvig Fojerbah

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: