LIVE STREAM seminara u Sarajevu: Menadžment projekata: Kako razviti projektni prijedlog

U subotu, 12. oktobra, od 9 časova, pridružite nam se na besplatnom seminaru Menadžment projekata: Kako razviti projektni prijedlog.

sl1 

Seminar ima za cilj da pruži uvodne informacije o osnovnim elementima pripreme projekta – od inicijalne deje, analize zainteresovanih strana do definiranja problema, ciljeva, metodologije i budžeta. Učesnici će biti upoznati sa pristupom logičke matrice kao najefikasnijeg instrumenta koji se koristi za razvijanje projektnog prijedloga.

Tokom seminara, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa praktičnim primjerima:

 • analiza zainteresovanih strana;
 • definiranje problema – stablo problema;
 • definiranje ciljeva – stablo ciljeva;
 • razrada projekta putem logičke matrice;
 • izrada budžeta.

Učesnici će također imati priliku da se upoznaju sa različitim izvorima finansiranja i mogućnostima apliciranja.

Nakon ovog četvorosatnog seminara, učesnici će steći bazična znanja o tome kako pripremiti kvalitetan projektni prijedlog i koji su potencijalni izvori finansiranja.

Seminar je namijenjen:

 • pojedincima;
 • predstavnicima:
 • organizacijama civilnog društva – udruženja i fondacije;
 • razvojnim agencijama;
 • školama;
 • poslovnom sektoru;
 • vladinim institucijama;
 • i svima ostalima zainteresovanim za pisanje projektnog prijedloga.

Iskustvo profesionalca: Aida Spahić

aidaAida Spahić posjeduje više od 15 godina iskustva u implementaciji različitih projekata finansiranih od brojnih međunarodnih donatora kako u nevladinom, tako i u javnom sektoru. Održala je niz radionica, prvenstveno u oblasti pripremanja projektnog prijedloga, analize javnih politika, te mnogih drugih oblasti. Certificirani je trener u oblasti pisanja i upravljanja projektima finansiranim od strane EU.

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerzitata u Sarajevu, na odjeku za filozofiju i sociologiju, te magistrirala i doktorirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Također je certificirana za pružanje usluga filozofskih konsultacija u okviru Gabinete PROJECT@ – Consultoria Filosófica iz Portugala. Bila je stipendista prve generacije Programa podrške razvoju javnih politika u Bosni i Hercegovini u organizaciji Fonda otvoreno društvo BiH. Autorica je više istraživačkih studija, analiza i akademskih članaka koji obrađuju teme iz oblasti civilnog društva, javnih politika i zdravstva.

Gdje i kada

Seminar će biti održan u prostorijama kompanije LINKgroup (Zmaja od Bosne 16, Kubus D, Sarajevo), 12. oktobra, sa početkom u 9:00​. O mogućnostima praćenja putem Live streama bićete naknadno obaviješteni.

Live stream

Prijave za lično prisustvo su zatvorene! Zbog velikog interesovanja, omogućili smo online praćenje predavanja. U subotu, 12. oktobra u 9 časova, klikom na link, pristupate prenosu predavanja.

ls

Za sva dodatna pitanja obratite nam se putem imejl-adrese: office@razvoj-karijere.com.

DOGAĐAJI

Citat dana

Ljudsko znanje je individualno, nečujno, usmereno na akciju, bazirano na pravilima i u stalnim promenama.
Karl Svibi