LIVE STREAM seminara: Soft Management: Upravljanje ljudima i procesima u vremenu krize

U subotu, 26. septembra, od 9:30, pridružite nam se na besplatnom vebinaru Soft Management: Upravljanje ljudima i procesima u vremenu krize.

ls 

U aktuelnoj situaciji sa pandemijom izazvanom virusom COVID-19, uz poštovanje preporuka Svjetske zdravstvene organizacije o socijalnoj distanci, suočeni smo sa različitim manifestacijama krize koja je direktno uticala na ponašanje ljudi. Tokom ove krize sve je veći pritisak na preduzetnike, ali i menadžere različitih organizacija, uključujući i javna preduzeća, zbog uspostavljanja novog učinkovitog načina upravljanja ljudima.

Potreba da u ovom vremenu osiguramo zdravlje ljudi direktno je uticala i na poslovanje. S druge strane, fokus se pomjerio ka održanju poslovanja i osiguranju podrške, zanemarujući ljudski faktor i potencijale koje imamo u vlastitim organizacijama.

U skladu sa situacijom, i odnosi u organizacijama premješteni su u krizno polje upravljanja ljudima, odnosno postavlja se pitanje da li u vremenu krize primijeniti inspirativni stil upravljanja u odnosu na transakcioni, tj. hijerarhijski stil vodstva.

Praćenjem trendova može se primijetiti da su se posljednjih godina razvijali različiti participativni procesi rukovođenja organizacijama ili ljudima uopće. Uspješni lideri sve više su koristili integrativni i participativni stil upravljanja, koji stavlja veći naglasak na meku snagu privlačnosti, a ne na tešku moć nepopustljivog komandovanja.

Stoga je posebno važno da menadžeri, naročito u periodu krize, razumiju svoje vlastite stilove liderstva i upravljanja na osnovu razumijevanja vlastitih razmišljanja, ponašanja i načina na koji oni integriraju sa drugima, te da ih unaprijede efikasnim i efektivnim vještinama soft managementa.

Upravljanje ljudima u vremenu krize, uz odabir vještina i alata soft managementa, može osigurati opstanak organizacije i ključnih ljudi, ali i napredak u smislu povećanja radne discipline, ispunjenja radnih zadataka, kao i kvalitetnijeg odnosa prema materijalno-tehničkim resursima određene organizacije, što u konačnici rezultira povećanjem prihoda i jačanjem reputacije.

Sadržaj seminara:

  • „Budućnost je sada”;
  • „Uloga menadžera u fluidnim vremenima”;
  • „Tehnike upravljanja ljudima”;
  • „Od kontrole prostora do upravljanja vremenom”;
  • „7 najvažnijih vještina soft managementa”.

Iskustvo profesionalca: Nazif Hasanbegović

nazifNazif Hasanbegović, stručnjak iz prakse i certificirani trener, sa više od 15 godina relevantnog profesionalnog iskustva, angažiran je na poslovima kreiranja i razvoja odnosa s javnošću i odnosa s medijima, dizajniranja i implementacije kampanja usmjerenih ka promjeni svijesti javnosti, bavi se i poslovima koji se tiču ponašanja i zagovaranja vrijednosti, te kreiranja interne i eksterne komunikacijske strategije i planova za vladine i nevladine institucije, kao i za poslovne klijente.

U istom periodu razvio je specijalizirane module obuke koji su integrirali suvremene komunikacijske teorije i praksu u radu sa profitnim i neprofitnim organizacijama – uključujući vladine, nevladine, kao i međunarodne organizacije – u oblasti upravljanja komunikacijom sa javnostima i njenim integriranjem, komunikacijom sa tradicionalnim i novim medijima, kao i u oblasti kreiranja kreativnih kampanja i sličnih projekata.  

Gdje i kada?

Seminar će biti održan u prostorijama BusinessAcademy (Zmaja od Bosne 16, Kubus D, Sarajevo), 26. septembra, sa početkom u 9:30​. O mogućnostima praćenja putem Live streama bićete naknadno obaviješteni.

Live stream

U subotu, 26. septembra, od 9:30 časova – klikom na link pristupate prenosu predavanja.

ls

Za sva dodatna pitanja obratite nam se putem imejl-adrese: office@razvoj-karijere.com.

DOGAĐAJI

Citat dana

Neznanje je uvek spremno da se samo sebi divi.
Nikola Boalo