LIVE STREAM seminara u Sarajevu: Upravljanje projektima u različitim djelatnostima

U subotu, 8. oktobra, od 9:30, pridružite nam se na besplatnom seminaru Upravljanje projektima u različitim djelatnostima.

ls

Upravljanje projektima podrazumeva znanje i umijeće organizovanja komponenata projekta, te primjenu vještina, alata i tehnika za široki raspon aktivnosti kako bi se postigao cilj projekta i osigurao njegov uspjeh. Unutar kompanije upravljanje projektima predstavlja jasno definisanje projekta od početka do kraja – od sadržaja, obima i djelokruga, preko kvaliteta, neophodnih resursa i organizacije komunikacije, pa sve do vremenskih rokova, eksterne komunikacije i upravljanja rizikom.

Sa druge strane, različitim društvenim i socijalnim pitanjima i problemima u zajednici i okolini, pored kompanija, danas se bave i neprofitne organizacije, koje sebi postavljaju pitanje kako mogu kreirati projekte koji će imati širi društveni uticaj i ubijediti donatore i sponzore da ulože novac. Zbog toga one posežu za različitim, veoma kreativnim načinima prikupljanja sredstava kako bi privukle razne donatore – lokalne vlasti, međunarodne organizacije i fondove, ali i lokalna preduzeća i kompanije. 

Veliki izazov predstavljaju i startupi, za koje je posebno važno upravljanje projektima, jer se ograničena finansijska sredstva moraju planski upotrebljavati i pravilno usmjeravati, a i ljudski resursi se moraju koristiti na adekvatan način.

Definisanje jasnih strategija i koraka, potrebne vještine i najmodernije tehnike za upravljanje projektima savladajte na besplatnom seminaru BusinessAcademy i preuzmite ulogu vođe projekta koji zna šta je potrebno da se uradi, kada i na koji način, kako bi se postigao krajnji zajednički cilj! 

Iskustvo profesionalaca: Senad Alibegović, Samir Purić i Erna Šošević

Senad Alibegović 

senadSenad Alibegović je stručnjak za projektni menadžment, medije, employer branding i komunikacije, sa višegodišnjim profesionalnim iskustvom u nevladinom, međunarodnom i biznis sektoru. Trenutno je zaposlen kao Global Employer Branding Manager i Communication Specialist u globalnoj IT kompaniji Authority Partners. Osim toga, Senad je doktorand na Odsjeku za komunikacije Univerziteta u Beču, dobitnik je velikog broja nacionalnih i međunarodnih priznanja, te dvostruki TED govornik na teme „Are you brave enough to ask for more?” (2016) i „Digital remedy for hate-speech” (2022). Alumnista je velikog broja programa profesionalnog usavršavanja: „U.S. State Department Fellowship Program” (Čikago, SAD), „Pat Cox Fellowship” u Europskom parlamentu (Brisel, Belgija) i „Humanity in Action Fellowship” (Kopenhagen, Danska).

Erna Šošević 

ernaErna Šošević je studirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu, a edukaciju iz oblasti preduzetništva stekla je kroz Swiss Entrepreneurship Program, gdje već godinama radi sa svjetskim mentorima i edukatorima uz podršku fondacije za tehničku saradnju Swisscontact. Osnivačica je i direktorica kompanije Bizbook d.o.o. Sarajevo, mentorica i savjetnica na startupima, govornica i predavačica na preduzetničkim i startup konferencijama i članica Savjetodavnog odbora za preduzetništvo u agenciji UN Women BiH. Nakon 11 godina rada u realnom sektoru na raznim pozicijama u auto-industriji, bankarstvu i osiguranju, odlučuje se da pokrene platformu bizbook.ba, interaktivnu poslovnu platformu koju je kao tech startup projektno razvijala kroz kompaniju svojih poslovnih partnera, da bi nakon postignutih rezultata i osvajanja titule za najbolji BH startup dobila investiciju od Vlade Švicarske kroz projekat „Market Makers”. 

Samir Purić 

samirSamir Purić je završio Filozofski fakultet u Zenici i stekao zvanje diplomiranog kulturologa. Tokom studija se isticao kao predstavnik studenata Filozofskog fakulteta, gdje je vodio razne projekte s ciljem unapređenja studentskog života i obavljao više poslova u neprofitnim organizacijama i institucijama, prije svega u organizacijama civilnog društva i institucijama kulture. Izabran je za najmlađeg predsjednika Mjesne zajednice 2018. godine, gdje je kreirao projekte razvoja i unapređenja lokalne zajednice i upravljao njima, a samo godinu kasnije zaposlio se u Međunarodnoj organizaciji za migracije, gdje i dalje radi na poziciji projektnog asistenta. Svojim radom doprinosi uspješnom sprovođenju projekata, pripremi projektne dokumentacije, praćenju realizacije projektnih aktivnosti i omogućavanju komunikacije između različitih stejkholdera na projektu.

Gdje i kada

Seminar će biti održan u prostorijama BusinessAcademy (Zmaja od Bosne 16, Kubus D, Sarajevo), 8. oktobra, s početkom u 9:30​.

Live stream

U subotu, 8. oktobra, od 9:30 – klikom na link pristupate prenosu seminara.

live stream

Za sva dodatna pitanja obratite nam se putem imejl-adrese: office@razvoj-karijere.com.

DOGAĐAJI

Citat dana

Mi zapravo znamo ako malo znamo. Sa znanjem raste i sumnja.
Johan Volfgang Gete

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: