Creative Power LLC

creative powerCreative Power team - osnovani su 2004. godine. Cilj im je da širom sveta predstave i populariziju sisteme CP1 i CP2 za "Silent party" i "Silent DJ contest". Tokom ostvarivanja tog cilja omogućiće svima da uživaju u, najčešće, elektronskoj muzici na najlepšim i najneobičnijim mestima, a da pri tome ne smetaju niti ugrožavaju floru, faunu ili domaće stanovništvo.

Obožavaju nove ideje, nove ljude i nove prilike a tradiciju poštuju dokle god to ima smisla. Svi oni koji su posredno ili neposredno uticali na nastanak sistema CP1 i Creative Power-a veliki su ljubitelji muzike, prirode i života uopšte. Ponose se činjenicom da će mnogim neafirmisanim DJ-ima stvoriti priliku za afirmaciju.

Njihovi događaji se razlikuju od sličnih po LED-icama na slušalicama, koje posetiocima i izvođačima pokazuju ko koga sluša, te patentiranoj tehnologiji koja omogućuje elektronsku obradu podataka i prikaz rezultata slušanosti izvođača. Time je omogućena interakcija, kako među samom publikom tako i između publike i izvođača. Druga specifičnost naših događaja je mogućnost istovremenog nastupa za 3 izvođača, što otvara sasvim nove mogućnosti i dimenzije.

Web site : www.silentdjcontest.com

DOGAĐAJI

Citat dana

Uspeh je rezultat neprestane brige za postizanje cilja.
Disraeli