DM Dokumenten Management GmbH

LoDM Dokumenten Management GmbHbo-dms je kompletan sistem za upravljanje dokumentacijom. Njegova stateless tehnologija omogućava pristup dokumentima čak i u uslovima kada loše konekcije ili slaba propusna moć mreže izbacuju iz stroja standardne dokument menadžment sisteme.

Lobo-dms može da ponudi:
Jeftin startni paket
Rešenje za preduzeća srednje veličine sa veoma velikom vrednošću za uloženi novac
Stratešku dokument menadžment platformu za velike kompanije.

Web site: www.lobodms.com

DOGAĐAJI

Citat dana

Svaki školarac je sada upoznat sa onim istinama za koje je Arhimed žrtvovao život.
Ernest Renan