edeja software

logoedeja software je servisno orijentisana kompanija. 

Fokus kompanije je na projektovanju i razvoju softvera visoke kompleksnosti za biznis klijente.

edeja software je orijentisana ka tehnološkoj ekspertizi u opštem smislu i sebe vidi kao kompaniju koju klijenti prepoznaju upravo po toj tehnološkoj ekspertizi. S druge strane, jedan od ciljeva kompanije jeste da je sadašnji i budući zaposleni prepoznaju kao firmu u kojoj mogu da uče, usavršavaju se i pronađu profesionalne izazove, i to sve zahvaljujući njenoj tehnološkoj ekspertizi.

Web site: www.edeja.com

DOGAĐAJI

Citat dana

Nikad neceš pronaci vremena ni za šta. Ako želiš vreme, moraš ga napraviti.
Čarls Bukston