Ericsson

EricsonEricsson je snadbevač telekomunikacijske opreme i svetski lider u pružanju usluga mobilne i fiksne telefonije. Njihova mrežna oprema se koristi u preko 180 zemalja sveta, a preko 40% mobilnog saobraćaja u svetu se odvija preko Ericsson-ove mreže.

Ova kompanija je jedna od retkih koja može da ponudi end-to-end rešenja za glavne standarde u mobilnoj komunikaciji. Njihova mreža, usluge telekoma i multimedijalna rešenja, olakšavaju ljudima širom sveta svakodnevnu komunikaciju.

Kako se telekomunikacije svakodnevno razvijaju, Ericsson igra ključnu ulogu u tom razvitku. Koristeći inovacije, konstantno rade na stvaranju Umreženog društva.

Web site: www.ericsson.com

DOGAĐAJI

Citat dana

Obrazovanje je progresivno saznavanje sopstvenog neznanja.
Vil Djurant