Haris Hasić

bwHaris Hasić je viši asistent na građanskopravnoj katedri Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku, i predavač na Internacionalnom Burch Univerzitetu. Sertifikovani je predavač Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine i FBiH iz polja prava intelektualnog vlasništva. Predavač je Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, na teme građanskog prava i prava intelektualnog vlasništva. Držao je predavanja za Svetsku trgovinsku organizaciju. Položio je ispit za zastupnika za industrijsko vlasništvo na Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine. Autor ili koautor je tri knjige o intelektualnom vlasništvu i autorskim pravima, i objavio je brojne članke u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Alumni je Jedanaestog svetskog kolokvijuma edukatora intelektualnog vlasništva u organizaciji Svetske organizacije za intelektualno vlasništvo i WTO-a.

Seminari: 


DOGAĐAJI

Citat dana

Da bi se ponovilo ono što su drugi rekli, potrebno je obrazovanje, a da bi se o tome debatovalo, potreban je mozak.
Mary Pettibone Poole