Haris Hasić

bwHaris Hasić je viši asistent na građanskopravnoj katedri Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku, i predavač na Internacionalnom Burch Univerzitetu. Sertifikovani je predavač Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine i FBiH iz polja prava intelektualnog vlasništva. Predavač je Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH, na teme građanskog prava i prava intelektualnog vlasništva. Držao je predavanja za Svetsku trgovinsku organizaciju. Položio je ispit za zastupnika za industrijsko vlasništvo na Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine. Autor ili koautor je tri knjige o intelektualnom vlasništvu i autorskim pravima, i objavio je brojne članke u Bosni i Hercegovini i inostranstvu. Alumni je Jedanaestog svetskog kolokvijuma edukatora intelektualnog vlasništva u organizaciji Svetske organizacije za intelektualno vlasništvo i WTO-a.

Seminari: 


DOGAĐAJI

Citat dana

Nikad ne započni dan ako on nije već završen na papiru.
Anonimni autor

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: