Haris Mujkanović

harisHaris Mujkanović aktivno se bavi trgovanjem i analizama na valutnom tržištu od 2010. godine. Diplomirao je na temu tehničke analize na finansijskim tržištima i odbranio master rad na temu fundamentalne analize na valutnom tržištu na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Radio je kao tržišni analitičar i edukator u vodećim brokerskim kućama iz Rusije i Velike Britanije, kao i na razvoju automatizovanih investicionih strategija.

Seminar:

DOGAĐAJI

Citat dana

Kažu da je znanje moć, ali je i zabava!
Edvard Forster