IBS

ibsIBS je jedna od vodećih kompanija u svojoj oblasti i sa timom od 25 stalno zaposlenih inženjera različitih specijalnosti kao i mrežom saradnika, uspešno posluje na teritoriji Republike Srbije.

Poslednje godine su bile period neprekidnog rasta i razvoja IBS-a. Obim poslovanja kompanije se povećao tri puta i proširio na nove vrste poslova. Danas se smatraju jednom od najprestižnijih kompanija koja je sposobna da potrebe svojih klijenata ispuni sa maksimalnom pažnjom i kvalitetom. Od njihovog osnivanja, IBS razvija mogućnosti na polju bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine kao i investicione izgradnje za potrebe državnih institucija i privatnih kompanija.

Web site: www.ibs-ns.com

DOGAĐAJI

Citat dana

Uspeh je rezultat neprestane brige za postizanje cilja.
Disraeli