iMarketing

imarkPored velikog iskustva iz oblasti Internet Marketinga, mogu da se pohvale i iskustvom koje su stekli u bankarskom sistemu radeći kao Savetnici za mala i srednja preduzeća. Tokom 7 godina, naučili su kako funkcinišu preduzeća u Srbiji, šta ih muči, koje su njihove potrebe. Upravo zbog toga, njihov pristup svakom klijentu je individualan i temeljan.

Njihova misija je dugoročno vezivanje za klijente. U velikom im je interesu da se projekti za klijente rade na vrhunskom nivou kako bi klijenti imali što veći povrat investije od reklamiranja na internetu.

Web site:  www.imarketing.rs

DOGAĐAJI

Citat dana

Svaki školarac je sada upoznat sa onim istinama za koje je Arhimed žrtvovao život.
Ernest Renan