Infos

infosINFOS Banjaluka je privatna agencija, registrovana za sistemski inženjering, consalting, projektovanje i programiranje. Osnovana je 1988. god . Bavimo se razvojem kvalitetnog aplikativnog softvera, upravljačkih Informacionih sistema, DSS Decision Support Systems- sistema za podršku odlučivanju, ekspertnih sistema, širokom obrazovnom djelatnošću osoblja i korisnika određenih sistema, strateškim planiranjem razvoja informacionih sistema, konsaltingom u domenu strategijskog menadžmenta. 

DOGAĐAJI

Citat dana

Uspeh je rezultat neprestane brige za postizanje cilja.
Disraeli