Infos

infosINFOS Banjaluka je privatna agencija, registrovana za sistemski inženjering, consalting, projektovanje i programiranje. Osnovana je 1988. god . Bavimo se razvojem kvalitetnog aplikativnog softvera, upravljačkih Informacionih sistema, DSS Decision Support Systems- sistema za podršku odlučivanju, ekspertnih sistema, širokom obrazovnom djelatnošću osoblja i korisnika određenih sistema, strateškim planiranjem razvoja informacionih sistema, konsaltingom u domenu strategijskog menadžmenta. 

DOGAĐAJI

Citat dana

Kada se tema sasvim istroši, usmeravamo se na pravi put.
Piter Druker