Institut za javnu politiku

IJPInstitut za javnu politiku predstavlja platformu za delovanje različitih javnih, političkih i ekonomskih subjekata i grupa. Institut je otvoren za sve vrste saradnje sa crnogorskim, balkanskim, evropskim i međunarodnim organizacijama i institucijama. Saradnja sa Institutom je moguća kroz zajedničke projekte i inicijative, kao i kroz direktno uključivanje pojedinaca u aktivnosti i rad organizacije.

Organizacije, mreže i institucije saradnici Insituta za javnu politiku potiču iz civilnog, medijskog i javnog sektora svih bivših jugoslovenskih republika, kao i zemalja Evropske Unije. Cilj Instituta jeste da sprovodi projekte koji su važni za politički progres, organizuje javne debate, identifikuje potencijalne pretnje društvenom napretku i predvidi probleme u budućnosti, ponudi nove ideje za politike koje imaju za cilj rešavanje problema, predstavlja vezu između akademije, politike, medija i civilnog sektora i nastavi da razvija mrežu saradnika koju čine stručnjaci iz različitih akademskih institucija, brojni društveni i politički akteri.

Vizija Instituta usmerena je na aktivno i posvećeno delovanje stručnjaka iz svih delova Zapadnog Balkana sa višedecenijskim iskustvom u oblastima profesionalizacije medija, promišljanja političke agende, evropskih i trans-atlanskih izazova, bezbednosti, ljudskih i manjinskih prava, državne uprave, diplomatije, civilnog sektora, nauke i kulture.

Osnovni motiv, koji je proizašao iz dugogodišnje komunikacije sa predstavnicima međunarodnih organizacija, bio je zajednički stav osnivača da je regionu potrebna organizacija koja okuplja politički neutralne eksperte iz različitih oblasti, koji svojim iskustvom i znanjem mogu doprineti uspostavljanju mehanizama za primenu standarda koje vlade regiona usvajaju tokom procesa prilagođavanja nacionalne legislative evropskom i međunarodnom zakonodavstvu.

Reintegracija država Zapadnog Balkana u međunarodnu zajednicu trebalo bi da predstavlja politički, ekonomski i društveni prioritet za čitav region. Granice koje i dalje postoje među bivšim jugoslovenskim republikama, osnovna su prepreka ka usmjerenom i koordinisanom procesu integracija svih država Zapadnog Balkana.

Sajt: www.ijp.rs

DOGAĐAJI

Citat dana

Da bi neko saznao šta i ti znaš, treba da ga pronadeš i nauciš.
Anonimni autor

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: