Jelena Putre Jakovljević

slikaJelena Putre-Jakovljević je diplomirala 1993. na Odseku za skadinavke jezike i književnost Filološkog fakulteta Unverziteta u Beogradu. Zvanje diplomiranog politikologa-specijaliste iz oblasti SAD stekla je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Od 1991. do 2008. godine radila je u Odseku za javnu diplomatiju Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu na programima u oblasti kulture, obrazovanja, informisanja i demokratizacije. Tokom 1990-ih godina blisko je sarađivala sa nevladinim organizacijama i nezavisnim medijima širom Srbije.

Seminari:


Profil predavača

DOGAĐAJI

Citat dana

Svaki školarac je sada upoznat sa onim istinama za koje je Arhimed žrtvovao život.
Ernest Renan