Jelena Putre Jakovljević

slikaJelena Putre-Jakovljević je diplomirala 1993. na Odseku za skadinavke jezike i književnost Filološkog fakulteta Unverziteta u Beogradu. Zvanje diplomiranog politikologa-specijaliste iz oblasti SAD stekla je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Od 1991. do 2008. godine radila je u Odseku za javnu diplomatiju Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu na programima u oblasti kulture, obrazovanja, informisanja i demokratizacije. Tokom 1990-ih godina blisko je sarađivala sa nevladinim organizacijama i nezavisnim medijima širom Srbije.

Seminari:


Profil predavača

DOGAĐAJI

Citat dana

Oni koji mnogo znaju - malo govore. I obrnuto - najviše govore oni koji ništa ne znaju. To ima veze. Samo mišljenje može coveka sprečiti da govori.
Anonimni autor