Kako da ostvarite uticaj na druge ljude?

Sposobnost uticanja na druge ljude, tj. sposobnost menjanja stavova ili ponašanja pojedinaca ili grupa vezano je za pojam moći. Moć je, najkraće rečeno, sposobnost onih koji je imaju da ostvare stvari koje žele.

Moć u organizacijama pripada menadžerima; izuzetak su male i srednje firme gde određene vrste moći i autoriteta zadržava preduzetnik, odnosno vlasnik preduzeća.

Najčešće možete koristi sledećih devet strategija da biste ostvarili uticaj na druge ljude:

1. Strategija konsultovanja

Kod strategije konsultovanja, uticaj na druge ostvarujete tako što ih pitate za savet o pravcu akcije ili omogućavate njihovu participaciju u odlučivanju.

2. Strategija racionalnog ubeđivanja

Pomoću ove strategije, uticaj ostvarujete pružanjem argumenata zašto je to što tražite od drugih osoba logično, racionalno i u njihovom najboljem interesu.

3. Strategija inspiracije

Karakteristično za strategiju inspiracije jeste da se uticaj na ljude ostvaruje pozivanjem na ideje, vrednosti i verovanja, ili uveravanjem da će izabrani kurs akcije biti uspešan.

4. Strategija ingracijacije

Ovu strategija koristi se da bi se kod nekoga izgradio osećaj obaveze da podrži akciju jer mu se čini ili je ranije činjeno nešto dobro i korisno za njega. Time se odbijanje da se podrži neka akcija čini težim za osobu koja je "meta" uticaja.

5. Strategija koalicije

Kod ove strategije, drugi uticajni ljudi se koriste da izvrše uticaj na metu kako bi se povinovala zahtevima.

6. Strategija pritiska

Strategija pritiska podrazumeva korišćenje zahteva, pretnji, uznemiravanja da bi se dobila podrška za akciju ili odluku.

7. Strategija legitimisanja

Kod ove strategije, uticaj ostvarujete pozivanjem na autoritet, formalnu organizacionu strukturu, procedure ili pravila koji vam daju pravo da tražite od osobe da se povinuje vašim zahtevima.

8. Strategija lične molbe

Strategija lične molbe znači pozivanje na osećanje lojalnosti ili drugarstva da bi se obezbedila podrška.

9. Strategija razmene

Karakteristika strategije razmene jeste da uticaj ostvarujete obećavanjem neke koristi ili nagrade u budućnosti ili pozivanjem na već ranije ostvarenu korist ili nagradu za osobu koja je "meta".

Dodaj komentar

[*] Potrebna polja


DOGAĐAJI

Citat dana

Samo čovek koji ništa ne uči, nikada ne greši.
Teodor Ruzvelt

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: