Kliping

klipingUsluge koje agencija Kliping BH d.o.o. pruža klijentima su: praćenje medija u Bosni i Hercegovini (štampa, tv i radio, internet portali i društvene mreže), analize medijskih objava i istraživanje tržišta (mystery shopping).

Informacija je moć, budite moćni uz Kliping BH!

Tel. 033 956 378 email: kliping@kliping.ba

DOGAĐAJI

Citat dana

Ljudsko znanje je individualno, nečujno, usmereno na akciju, bazirano na pravilima i u stalnim promenama.
Karl Svibi