LINK group Education Services

LINK group Education Services je međunarodna škola za edukaciju i informatiku u Rumuniji, sa sedištem u Bukureštu i Temišvaru. Organizacioni je deo kompanije LINK group, osnovane 1998. godine. U sklopu škole postoje LINK Academy i BusinessAcademy. Škola radi po zvaničnom ovlašćenju Cambridge odeljenja za međunarodne ispite i tri vodeće IT kompanije: Microsoft, Adobe i Apple. Visok kvalitet školovanja je garantovan članstvima i partnerstvima sa međunarodnim organizacijama i najuglednijim svetskim IT kompanijama i institucijama.

Zvanja koja polaznici stiču nakon završenog školovanja u okviru LINK group Education Services omogućavaju im profesionalni autoritet u zemlji, ali i u inostranstvu.

Web sites: www.link-academy.com, http://www.business-academy.ro

DOGAĐAJI

Citat dana

Ne postoji ništa gluplje od obrazovanog čoveka koga stavimo u situaciju kojoj on nije podučavan.
Vil Rodžers