LIVE STREAM radionice: Using Leadership Strategies Like a Pro

U subotu, 18. aprila, u organizaciji Centra za razvoj karijere, biće emitovan live stream radionice „Using Leadership Strategies Like a Pro”, a predavači će biti Nela Marinković, Una Kasagić i Jana Tanasić.

sl1

Treninzi i radionice iz oblasti liderstva danas su nezaobilazni zbog konstantnih izazova s kojima se zaposleni susreću na radnom mjestu i zahtijeva da s njima uspješno izađu na kraj kako bi njihova kompanija bila konkurentnija na tržištu. Zašto baš liderske vještine? Liderstvo je nešto što se konstantno razvija tokom vremena, kroz neprestanu zainteresovanost lidera za usavršavanjem, učenjem, čitanjem i mentorskom podrškom. Dobar lider je najvažniji preduslov za posvećen i produktivan tim. Zapravo, lideri treba da kreiraju radno okruženje u kojem će zaposleni moći ostvariti maksimum svojih potencijala. Lider zna da je cijeli tim zadužen za uspjeh. Dobar lider se ne rađa, dobar lider se postaje!

U istraživanjima se dosljedno može pronaći da je nedostatak liderskih vještna direktno povezan sa padom produktivnosti, posvećenosti, motivisanosti zaposlenih i, na koncu, napuštanjem kompanije. 

Prepoznajući važnost liderskih vještina, kreirali smo interaktivnu radionicu u kojoj ćete imati priliku da procijente da li se dobar lider rađa ili postaje, te da usvojite ili unaprijedite neke od liderskih vještina.

Na radionici ćete imati priliku da naučite:

  • Kako dobar lider može da motiviše zaposlene kroz materijalne i nematerijalne benefite?
  • Kako dobar lider upravlja svojim emocijama?
  • Kako dobar lider upravlja stresom?

Iskustvo profesionalaca

Nela Marinković, osnivač i edukator StressLessa

nela.jpgMA Nela Marinković je osnivač i edukator Centra za stres menadžment StressLess, koji je osnovan s ciljem kreiranja edukativnih programa i konsultantskih usluga iz oblasti unapređenja profesionalnih i ličnih vještina iz oblasti motivacije, posvećenosti, produktivnosti i stres menadžmenta, kako bi se kreirala zdrava organizaciona klima u kompanijama. Sve StressLess usluge su kreirane custom made, prema potrebama klijenata. StressLess je prvobitno pružao usluge isključivo zaposlenima u IT kompanijama, koji se svakodnevno suočavaju sa brzim razvojem i velikim izazovom da prate posljednje trendove i time obezbijede konkurentnost kompanije na tržištu rada. Međutim, interesovanje za StressLess usluge se vrlo brzo proširilo i na druge industrije i kompanije iz privatnog i državnog sektora. StressLess edukativni programi su bazirani na spoju nauke i prakse, čime se nastoji obezbijediti najbolja usluga za klijente. Nela Marinković je osnovni i master studij psihologije završila na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, gdje je trenutno i angažovana kao asistent. Pored formalnog obrazovanja, edukant je kognitivno-bihevioralne psihoterapije i radi kao psihoterapeut pod supervizijom. Iza nje je niz treninga i edukacija na kojima je bila učesnik i edukator. Aktivno se bavi naučno-istraživačkim radom i redovno učestvuje na konferencijama od međunarodnog značaja. Godine 2015. nagrađena je za najuspješniji rad na naučno-stručnom skupu „StES”. Sa timom je nekoliko puta nagrađivana za StressLess ideju. Iza nje je mnogo upješno realizovanih treninga i edukacija, seminara, konferencija, radionica i meet-up-a za različite grupe polaznika. Posvećena je razvoju ljudskih potencijala i osnaživanju mladih.

Una Kasagić, osnivač i edukator StressLessa

una.jpgUna Kasagić je master psihologije, osnivač i edukator Centra za stres menadžment StressLess. StressLess vjeruje u zdravu organizacionu kulturu i unapređenje ličnih i profesionalnih vještina zaposlenih u cilju ostvarenja maksimuma njihovih potencijala i konkurentnosti na tržištu rada. Bachelor i master studije je završila na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, a boravkom u SAD stekla je dodatne i unaprijedila postojeće vještine iz oblasti internacionalne komunikacije i adaptacije na multikulturalno okruženje. Lično i profesionalno je orijentisana ka psihologiji, a iskustvo je sticala i gradila radeći u sektorima u kojima je efikasna komunikacija s ljudima ključna za uspješnu saradnju. Sa ostatkom svog kreativnog i energičnog StressLess tima svakodnevno razbija predrasude o psihologiji i njenoj primjeni u odgovoru na potrebe savremenog tržišta.

Jana Tanasić, osnivač i edukator StressLessa

jana.jpgJana Tanasić je jedan od osnivača i edukatora konsultantske agencije StressLess, specijalizovane za unapređenje razvoja ličnih vještina zaposlenih u IT sektoru, u Banjoj Luci. Po završetku studija, sa dvije kolegice i prijateljice se upustila u preduzetničke vode, sa namjerom da tržištu BiH ponude nešto novo i da za sebe kreiraju radno mjesto i posao koji vole. U StressLessu se pronašla u poslu edukatora za razvoj ljudskih potencijala. Kreirala je i vodila niz treninga za razvoj ličnih vještina zaposlenih u IT kompanijama, te je bila predavač na nekoliko meet-up-a, koje je StressLess organizovao s ciljem okupljanja stručnjaka iz informacionih tehnologija i menadžmenta ljudskih resursa u Banjoj Luci. U svom radu je fokusirana na pomaganje kompanija u razvoju strategija za poboljšanje posvećenosti i motivacije zaposlenih. Studirala je psihologiju na Univerzitetu u Banjoj Luci i International Psychoanalytic University u Berlinu, te je stekla zvanje – master psihologije. Iskustvo u radu s ljudima je sticala u oblasti kliničke, pedagoške i industrijske psihologije, sa fokusom na unapređenju mentalnog zdravlja. Posvećena je i naučno-istraživačkom radu.

Praćenje online, putem live streama

Live stream radionice možete pratiti u subotu, 18. aprila u 11 časova, klikom na link.

LS

Za sva dodatna pitanja obratite nam se u odgovoru na ovaj imejl.

DOGAĐAJI

Citat dana

Poslovni ambijent ne postaje snažan zahvaljujuci radnoj snazi ili sirovinama, već zahvaljujući stalnom i intenzivnom učenju.
Piter Druker

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: