LIVE STREAM seminara: Efektivnim liderstvom na putu ka uspešnoj organizaciji i 4 ključna elementa za kreiranje uspešnih događaja

U subotu, 14. septembra, od 10:00, pridružite nam se na besplatnim seminarima Efektivnim liderstvom na putu ka uspešnoj organizaciji” i „4 ključna elementa za kreiranje uspešnih događaja”.

sl1

Liderstvo je kompleksan, multidimenzionalan proces u kojem pojedinac, lider, ostvaruje uticaj na grupu, sledbenike radi ostvarivanja zajedničkog cilja. Jedna od teorija liderstva jeste situaciono liderstvo, prema kojoj postoje sledbenici različitih razvojnih nivoa u odnosu na nivo njihove kompetentnosti i posvećenosti, a lider mora da bude sposoban da iste dijagnostifikuje. U okviru situacionog liderstva putem ka uspešnoj organizaciji zajedno idu lider i sledbenici efektivnom primenom. Do efektivnog liderstva dolazi kada lider može precizno da odredi razvojni nivo sledbenika i potom upotrebi stil liderstva koji odgovara datoj situaciji i određenom razvojnom nivou. Na ovom predavanju ćete naučiti: šta je liderstvo, a šta situaciono liderstvo; koji su stilovi liderstva u okviru situacionog liderstva; koji su razvojni nivoi sledbenika i kako ih dijagnostifikovati; koji stil liderstva treba primeniti na koji razvojni nivo sledbenika.

Iskustvo profesionalca: Vuk Mirčetić 

vuk-mirceticVuk Mirčetić je diplomirani ekonomista i menadžer, sertifikovani međunarodni predavač i licencirani edukator od 2007. godine, a 2018. godine je od strane Republike Srbije akreditovan kao predavač za sledeće oblasti: Upravljanje timovima, Tehnike timskog rada, Trening za trenere, Liderske veštine, Prezentacione veštine, Građansko učešće i saradnja sa organizacijama civilnog društva, Razvoj i upravljanje projektima u skladu sa EU procedurama i Politike zapošljavanja. Takođe je jedan od trenera Nacionalne akademije za javnu upravu Republike Srbije, i to za sledeće oblasti: Trening trenera, Upravljanje u javnoj upravi, Lični razvoj i veštine, Sistem javne uprave i upravljanje međunarodnom razvojnom pomoći i fondovima EU. Putem neformalnog, dodatnog i celoživotnog obrazovanja uspešno je učestvovao na više od 150 treninga i obuka na različite teme. Organizatori obrazovnih programa na kojima je učestvovao su i Univerzitet u Oksfordu, Ruska federalna agencija za poslove mladih u okviru Vlade Rusije, British Council, American Councils for International Education, International Republican Institute (SAD), Konrad Adenauer Stiftung, OEBS, Stalne konferencije gradova i opština, Privredna komore Srbije, European Training Academy, Balkan Security Network, pojedina domaća ministarstava, brojne organizacije, kompanije i drugi.

Gde i kada

Seminar će biti održan u prostorijama kompanije LINKgroup, Masarikova 5, Palata Beograd (ulaz iz Kralja Milana), 14. septembra, sa početkom u 10 časova​. O mogućnostima praćenja putem Live streama bićete naknadno obavešteni.

Live stream

Prijave za lično prisustvo su zatvorene! Zbog velikog interesovanja, omogućili smo online praćenje predavanja. U subotu, 14. septembra u 10 časova, klikom na link, pristupate prenosu predavanja.

ls

Za sva dodatna pitanja obratite nam se putem imejl-adrese: office@razvoj-karijere.com.

4 ključna elementa za kreiranje uspešnih događaja

U subotu, 14. septembra, od 11:45 časova pridružite nam se na besplatnom seminaru „4 ključna elementa za kreiranje uspešnih događaja”.

predavanje-2

Da biste ispunili sve tražene zahteve koje jedan kvalitetan događaj treba da ima, neophodno je sagledati celokupan zahtev kroz četiri ključna elemenata (kreiranje doživljaja, razvoj, eksperimentisanje, uključivanje publike) i naučiti kako ih adekvatno povezati. Svaki događaj treba da pruži nezaboravno i jedinstveno iskustvo, što svakako nije lak zadatak, ali uz poznavanje 4 ključna elementa bićete na korak bliže mogućnosti da svaki događaj koji treba da organizujete ne predstavlja neizvesnost, već da potpuno i sigurno uživate u predstojećem izazovu. Ako smatrate da su vam organizovanost, kreativnost, svestranost i komunikacija sa ljudima glavne osobine, ovo predavanje pruža mogućnost za sticanje neophodnog znanja za uspešno organizovanje događaja i otvara vrata ka event industriji.

Iskustvo profesionalca: Boris Kolaković 

boris-kolakovicBoris Kolaković je tokom svog dugogodišnjeg rada samostalno ili kao član tima organizovao veliki broj događaja kako za domaće, tako i za međunarodne klijente iz različitih industrija. Imao je priliku da učestvuje u organizaciji različitih faza i elemenata organizacije događaja, počevši od osmišljavanja i produkcije događaja, preko procene projektnih troškova i upravljanja njima, do koordinacije ljudi na terenu i sl. Neke od značajnijih kompanija za koje je Boris organizovao događaje su: Vip Mobile, Avon, Lafarge, Carlsberg, USAID, Nestle, Imlek, Tetra Pak, Vino Župa, Philip Morris Internatonal, ProCredit Bank, Erste Bank, Alliance One Tobacco, LG, FIAT, H&M, Sony, Boston Scientific, UniCredit Bank, Puzzle Software, G3 Spirits, Samsung, Catena Media i dr. Pored organizacije događaja, poslednjih godina Boris uspešno realizuje i treninge i obuke za buduće event menadžere. Trenutno je zaposlen u kompaniji MPG Beograd, na poziciji Head of Events and Production.

Gde i kada

Seminar će biti održan u prostorijama kompanije LINKgroup, Masarikova 5, Palata Beograd (ulaz iz Kralja Milana), 14. septembra, sa početkom u 11:45​. O mogućnostima praćenja putem Live streama bićete naknadno obavešteni.

Live stream

Prijave za lično prisustvo su zatvorene! Zbog velikog interesovanja, omogućili smo online praćenje predavanja. U subotu, 14. septembra u 10 časova, klikom na link, pristupate prenosu predavanja.

ls

Za sva dodatna pitanja obratite nam se putem imejl-adrese: office@razvoj-karijere.com.

DOGAĐAJI

Citat dana

Radi danas i završi danas!
Donald Cen