LIVE STREAM seminara: Kontroling i finansijski izvještaji

U utorak, 7. jula, od 17 časova, pridružite nam se na besplatnom seminaru Kontroling i finansijski izvještaji”.

sl1

Svi oni koji nisu u svakodnevnom dodiru sa finansijskim izvještajima često se pitaju šta nam oni u stvari prikazuju, zašto su toliko važni i koja je razlika između izvještaja? Šta znače pojedine cifre i kako se one tumače i kontrolišu? Koja je razlika između internih (menadžerskih) izvještaja i eksternih finansijskih (zakonskih) izvještaja? Na ova pitanja, a i mnoga ostala, odgovor nam daje kontroling. Kao poslovna funkcija, kontroling ima zadatak ne samo da obavlja naknadnu kontrolu nego da se u poslovanju subjekta blagovremeno preduzmu adekvatne preventivne mjere. Prevencija umjesto sanacije treba biti prvenstveni zadatak kontrolinga kao jedne od poslovnih funkcija u poslovanju subjekta. Da bi se izradili kvalitetni menadžerski izvještaji, podloga i uslov su finansijski izvještaji i njihovo dobro razumijevanje.

Finansijski izvještaji su izvještaji o finansijskom stanju i finansijskom poslovanju subjekta. Finansijski izvještaj koji daje informacije o položaju subjekta naziva se bilans stanja, koji prikazuje stavke imovine, obaveza i kapitala. Informacije o finansijskom rezultatu se nalaze u računu dobitka i gubitka, odnosno u izvještaju koji se naziva bilans uspjeha. Izvještaj koji daje informacije o novčanim prilivima i odlivima, te informacije o poslovnim, investicijskim i finansijskim aktivnostima je izvještaj o novčanom toku. Pozicije kapitala i politika raspodjele zarada detaljnije su objašnjeni u izvještaju o promjenama na kapitalu. Finansijski izvještaj koji nam pruža dodatne informacije i objašnjenja o finansijskim pozicijama se naziva bilješke uz finansijske izvještaje.

Bilans stanja je izvještaj statičke prirode, dok prethodno nabrojani izvještaji predstavljaju dinamičke izvještaje. Bitno je naglasiti da su svi finansijski izvještaji, kao i pozicije unutar njih, međusobno povezani i ključni za pravilno donošenje poslovnih odluka.

Iskustvo profesionalca: Mirna Pajević Rožajac

mirnaRođena je u Sarajevu, gdje završava osnovnu i srednju školu, nakon čega upisuje Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu, te diplomira 2009. godine u oblasti finansijskog menadžmenta i magistrira na istom fakultetu 2011. godine u oblasti makrofinansijskog menadžmenta. Nakon toga upisuje doktorski studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kreiran u saradnji sa Faculty of Economics and Business, University of Vienna i Faculty of Economics, University of Ljubljana, smjer Menadžment/Business, koji s uspjehom završava odbranom doktorske teze 2016. godine u oblasti finansijskog menadžmenta.

Kroz godine studija radila je kao saradnik na Ekonomskom fakultetu i bila višestruko nagrađivani student i nosilac mnogih priznanja i nagrada, od kojih se ističe da je dva puta bila nosilac „Summa cum laude” (diplomski i postdiplomski studij završen sa najvećim priznanjem).

Svoju profesionalnu karijeru započinje u konsultantskoj kući na poslovima praćenja propisa, predavanja i konsultacija, koji regulišu oblasti računovodstva, revizije, finansija, poreza, kontrolinga i radnih odnosa i sl. Nakon toga nastavlja sa radom u telekom sektoru na poslovima finansijskog kontrolinga i troškovnog računovodstva.

Tokom svoje poslovne karijere završila je niz stručnih i specijalističkih seminara, te postala ovlašteni eksterni i interni revizor za privredu, finansijske institucije, informacione tehnologije i budžet, certificirani računovođa, sudski vještak, ekspert iz oblasti nekretnina i konsultant sa višegodišnjim radnim i predavačkim iskustvom u području finansija, kontrolinga, vođenja projekata, računovodstva, revizije i dr.  

Live stream

U utorak, 7. jula u 17:00, klikom na link, pristupate prenosu predavanja.

ls

Za sva dodatna pitanja obratite nam se putem imejl-adrese: office@razvoj-karijere.com.

DOGAĐAJI

Citat dana

Edukacija je ključni element preživljavanja jer smo iz perioda industrijske tranzicije prešli u postindustrijsku, koja se bavi obradom informacija, a ne proizvodnjom dobara.
Gordon Mekfarlan

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: