Marketing & Social Media Manager – Beaconhouse

bhBeaconhouse je centar za procenu i razvoj, specijalizovan za podršku pojedincima i organizacijama da usaglase ljudske resurse sa poslovnim ciljevima i strategijom. Centar pruža mogućnosti online i offline assessmenta, trening i assessment konsaltinga, kao i talent menadžmenta.

Ovim putem prosledili su nam konkurs za posao:

Prijava:

  • Svoj CV i motivaciono pismo na engleskom jeziku pošaljite na: konkurs.beaconhouse@gmail.com.
  • U subjectu mejla naglasiti: naziv pozicije i naziv škole (ITAcademy, BusinessAcademy, InternetAcademy, ITS i FSU).
  • Krajnji rok za prijavu: 8. 10. 2020.
  • Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

DOGAĐAJI

Citat dana

Neznanje je uvek spremno da se samo sebi divi.
Nikola Boalo