Megalis trade

logoMegalis Trade se bavi prodajom i izvozom duboko zamrznutog voća (malina, kupina, šljiva, višanja i jagoda) iz Srbije u zemlje EU na paritetu FCA i DAP.

Megalis Trade povezuje domaće i strane firme i posreduje u (izvozu kroz svoje ime na račun proizvođača).

Primarne delatnosti Megalis Tradea su:


  • organizovanje audita krajnjim kupcima iz EU kako bi na licu mesta pregledali svaku fazu u proizvodnji i preradi voća koje do njih stiže iz Srbije;
  • kupoprodaja duboko zamrznutog voća u zemlji, domaćim firmama;
  • posredovanje između domaćih prerađivača voća;
  • otkup svežeg voća od poljoprivrednih proizvođača;
  • organizovanje prerade zamrznutog voća u hladnjačama;
  • kompletiranje dokumentacije koja prati robu poštujući pravila Haccp-a, BRC-a, Global Gapa, kodeksa ponašanja u proizvodnji (Code of Coduct);
  • pomoć u finansiranju proizvodnje i otkupa voća, kroz podršku u bankarskom sistemu ili direktna finansijska podrška firme u obliku avansa i kratkoročnih kredita.

DOGAĐAJI

Citat dana

Svaki školarac je sada upoznat sa onim istinama za koje je Arhimed žrtvovao život.
Ernest Renan