MOL

MOLMOL Grupa je vodeća integrisana naftna i gasna kompanija u Centralnoj i Istočnoj Evropi sa maloprodajnim operacijama u 10 zemalja u regionu i poslovnim aktivnostima u zemljama širom sveta, od Mađarske, Slovačke, Nemačke, Austrije, Italije i Hrvatske do Rusije, Jemena, Omana i Pakistana. Deonice MOL Grupe listirane su na berzama u Budimpešti, Luksemburgu i Varšavi. Danas je MOL Grupa dinamična kompanija sa rafinerijama koje su među najmodernijim i najprofitabilnijim u Evropi.U partnerstvu sa kompanijom INA, MOL učestvuje u istraživanjima i eksploataciji u Angoli, Egiptu, Libiji i Siriji.

MOL Grupa je dobro poznata po visokoj stručnosti u oblasti proizvodnje. Dve rafinerije MOL Grupe u Bratislavi (Slovačka) i Sasalombati (Mađarska) najefikasnije su među vodećim proizvođačima u Centralnoj Evropi.

Web site: www.intermol.rs

DOGAĐAJI

Citat dana

Suština znanja je da ga primeniš, ako ga imaš! Ako ga nemaš, priznaj i uči!
Konfučije