Munja

munjaMunja inkubator društvenih inovacija jedna je od vodećih nevladinih organizacija na polju osnaživanja mladih u društvu i na tržištu rada sa više od 16 godina iskustva. Kroz edukativne programe i skupove prošlo je više od 70.000 mladih i onih koji rade sa njima. MUNJA je osnivač vodeće info platforme za mlade HOĆU.ba koju je samo prošle godine posjetilo više od 310.000 pojedinačnih korisnika kojima je pružila 3.200 korisnikih informacija. MUNJA sarađuje sa preko 300 škola, 500 omladinskih organizacija, zavodima za zapošljavanje, drugim institucijama, medijima i sa preko 50 međunarodnih organizacija.

DOGAĐAJI

Citat dana

Svaki školarac je sada upoznat sa onim istinama za koje je Arhimed žrtvovao život.
Ernest Renan