Odgovori

1)U trenutku kada pogledate na sat i vidite da je 3:15, koji je ugao između velike i male kazaljke?
(Odgovor na ovo pitanje nije nula!)
Odgovor: 7,5 stepeni
Svaki minut na satu predstavlja 6 stepeni (360 stepeni/60 minuta). Svakoga sata, kazaljka kojamob pokazuje sate pređe put od jednog broja do drugog (u ovom slučaju, kreće se između 3 i 4), što predstavlja 30 stepeni. Pošto je reč o tačno 1/4 nakon punog sata, velika kazaljka prešla je 1/4 na svom putu od 30 stepeni, odnosno 1/4 od 30 stepeni, a to je 7,5 stepeni.

2) Kapetan ste piratskog broda…
Vaša posada može da glasa kako će podeliti zlato. Ako se manje od polovine pirata složi sa vama, umrećete. Kakvu podelu zlata biste predložili tako da dobijete dobar deo plena, a ipak preživite?
Odgovor:
Ravnomerna podela plena između 51% posade, a ostatak zadržite za sebe.

3) Zašto je poklopac šahta okruglog oblika?
Odgovor:
Da ne bi upao u šaht (kada se poklopac šahta iz zajedničke ravni sa ulicom iskrene
u ravan koja je normalna u odnosu na ulicu).

4) Treba da proverite da li vaš prijatelj Bob ima tačan broj vašeg telefona…
Međutim, ne možete da ga pitate direktno. Morate da napišete pitanje na papirić i date ga Evi koja će odneti papirić Bobu i doneti vam odgovor. Šta morate da napišete osim pitanja, da biste bili sigurni da Bob može da šifruje poruku tako da Eva ne može da pročita vaš broj telefona?
Odgovor:
Pošto samo "proveravate", zatražite da vas pozove u određeno vreme. Ako to ne učini, nema vaš broj.
Previše jednostavno? Tu je još jedan odgovor: "Neka Bob sabere sve cifre iz vašeg telefonskog broja, zapiše zbir i pošalje vam ga".

5) Imate osam lopti i sve su iste veličine…
Sedam imaju istu težinu, a jedna od njih teži malo više. Kako možete da pronađete loptu koja je teža od ostalih pomoću samo dva merenja na terazijama?
Odgovor:
Uzmite 6 od 8 lopti i stavite po 3 na svaki tas. Ako teška lopta nije u grupi od 6, znaćete da je u pitanju jedna od preostale 2 i prosto stavite te dve na vagu i vidite koja je u pitanju. Ako teža lopta jeste među tih 6, suzili ste izbor na 3. Od te 3, odaberite bilo koje 2 i stavite ih na tasove. Ako je teška lopta u toj grupi od 2, znaćete koja je. Ako su, pak, obe lopte jednake težine, teška lopta je ona koju ste stavili sa strane.

6)Koja je verovatnoća da izlomimo štap na tri dela i formiramo trougao?
Odgovor:
Pošto se u pitanju ne navodi da delovi štapa, kada formiraju trougao, moraju dodirivati jedni druge na krajevima, odgovor mora biti 100%. Bilo koja tri štapa bilo koje veličine mogu formirati trougao.

7) Četiri kampera treba da pređu nestabilan most od užadi noću, da bi se vratili u svoj kamp …sat
Nažalost, imaju samo jednu lampu, a ona može da svetli samo još 17 minuta. Most je suviše opasan da bi ga prelazili bez lampe i nije dovoljno jak da bi izdržao više od dve osobe u isto vreme. Svi kamperi se kreću različitim brzinama. Jedan može da pređe most za 1 minut, drugi za 2 minuta, treći za 5 minuta, a najsporijem je potrebno 10 minuta. Kako kamperi mogu da se dočepaju druge obale za 17 minuta?
Odgovor:
- prvi i drugi prelaze (2 minuta),
- prvi se vraća (3 minuta),
- treći i četvrti prelaze (13 minuta),
- drugi se vraća (15 minuta),
- prvi i drugi prelaze (17 minuta) – i svi su na sigurnom.

8) Koliko prijava Google godišnje dobija za softverski inženjering?
Odgovor:
Ovo je pitanje za kvantitativnog analitičara. Kandidat za kvantitativnog analitičara trebalo bi da zna da je Google 2008. zaposlio oko 3400 ljudi. Možemo pretpostaviti da su 75%, ili 2550 od tih koji su angažovani inženjeri i da je, poput Harvarda, Google prihvatio svega 3% onih koji su se prijavili. 2550 je 3% od 85000.

9) Svaki muškarac u selu sa 100 bračnih parova varao je svoju ženu …
Svaka žena u selu momentalno sazna kada muškarac koji nije njen muž počini preljubu, ali ne zna ako je reč o njenom suprugu. Selo ima zakon koji ne dopušta preljubu. Svaka žena koja može da dokaže da joj je muž bio neveran mora da ga ubije tog istog dana. Žene iz ovog sela ne bi nikada prekršile ovaj zakon. Jednoga dana, dolazi seoska kraljica i saopštava da je bar jedan muž bio neveran. Šta se onda dešava?
Odgovor:kamp
Problem muža preljubnika predstavlja klasičan primer rekurzije. Kad sve žene doznaju da je bar jedan muž preljubnik, možemo razumeti proces rekurzivno. Pretpostavimo da je samo jedan muž preljubnik. U tom slučaju njegova žena ne vidi nikoga da vara, te zna da je on taj koji vara, i ubiće ga istog dana. Ako postoje 2 muža koji varaju, njihove žene znaju za jednog muža preljubnika i moraju da pričekaju jedan dan da bi došle do zaključka da su njihovi muževi preljubnici (pošto nijedan muž nije ubijen na dan proglašenja). I tako, u slučaju 100 muževa koji varaju, sve deluje u redu do 99 dana kasnije, kad 100 žena pobiju svoje neverne muževe istoga dana.

10) Osmislite plan evakuacije San Franciska.
Odgovor:
I ovde je reč o tome da ispitivač želi da vidi kako će kandidat pristupiti problemu. Jedno od mogućih pitanja koje možete postaviti kako bi intervjueri videli u kom smeru razmišljate je: "Za koju vrstu katastrofe se pravi plan?".

11) Koliko puta dnevno se poklope kazaljke na satu?
Odgovor: 22 puta
Dva kruga:
12:00, 1:05, 2:11, 3:16, 4:22, 5:27, 6:33, 7:38, 8:44, 9:49, 10:55.

12) U zemlji gde samo žele dečake...

Tamo svaka porodica uvećava broj dece sve dok ne dobije dečaka. Ako dobiju devojčicu, dobiće još jedno dete. Ako, pak, dobiju dečaka, oni više ne rade na širenju porodice. Koji je proporcionalni odnos broja dečaka i devojčica u toj zemlji?
Odgovor:
50% dečaka i 50% devojčica. Ovaj odgovor je izazvao mnogo polemike, ali evo objašnjenja. Zamislite da uzmemo 10 parova koji imaju 10 beba, 5 devojčica i 5 dečaka (Ukupno dobijene dece : 10 i to 5 dečaka i 5 devojčica) 5 parova koji imaju devojčice, dobiće 5 beba. Pola (2.5) će biti devojčica, pola (2.5). Tih 2.5 dečaka kada dodamo na onih 5 koji su već rođeni i 2.5 devojčica na onih 5 već rođenih (Ukupno dobijenih beba je 15, i to 7.5 dečaka i 7.5 devojčica) 2.5 parova koji imaju devojčice, dobiće 2.5 beba. Polovina (1.25) će biti dečaci i pola (1.25) devojčice. Dodajemo: 1.25 dečaka na 7.5 koji su već rođeni i 1.25 devojčica na 7.5 koje su već rođene. Ukupno dobijenih beba je 17.5 i to 8.75 dečaka i 8.75 devojčica.
I tako dalje, nastavlja se do populacije sa raspodelom dečaka i devojčica 50 prema 50.

13) Koliko bi trebalo naplatiti pranje svih prozora u Sijetlu?
Odgovor:party
Ovo je jedno od onih pitanja gde je poenta da se dosetite odgovora koji je jednostavniji od onoga što se naizgled traži. Primer odgovora: "10 dolara po prozoru".

14) Nalazite se na zabavi sa prijateljem i prisutno je 10 ljudi, uključujući vas i vašeg prijatelja...
Prijatelj vam iznosi sledeću ponudu: za svaku osobu koju pronađete da joj je rođendan kada i vama, dobijate dolar; za svaku osobu koju on pronađe da joj rođendan nije kada i vama, on dobija dva dolara. Da li biste prihvatili ovu opkladu?
Odgovor:
Ako zanemarimo fluktuacije u broju novorođenih tokom godine, verovatnoća da bilo ko drugi slavi rođendan kada i vi je otprilike 1/365, a verovatnoća da je bilo kojoj drugoj nasumično odabranoj osobi rođendan nekog drugog dana je nekih 364/365. Nemojte prihvatiti ovu opkladu.

DOGAĐAJI

Citat dana

Samo čovek koji ništa ne uči, nikada ne greši.
Teodor Ruzvelt

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: