Saga

sagaOd svog osnivanja 1989. godine, Saga je kompanija koja nudi ICT usluge, pre svega velikim i srednjim kompanijama na tržištu, u industrijama gde je ICT od ključne važnosti za postizanje uspeha. Od 2005. godine, Saga je po prometu sistem-integrator broj jedan u Srbiji i evidentni lider na tržištu, a u regionu se nalazi na petom mestu. Tokom poslednje 23 godine, ostvarila je partnerstva sa više od 70 renomiranih preduzeća iz ICT industrije. Konstantno se širi u regionu i investira u zaposlene, njihovo obučavanje i povećanje njihovog nivoa znanja i veština. U 2009. godini, Saga je postala deo New Frontier Group – najperspektivnije grupacije ICT preduzeća u Centralnoj i Istočnoj Evropi.

Web site: www.saga.rs

DOGAĐAJI

Citat dana

Obrazovanje treba da počne od sebe samoga.
Ludvig Fojerbah