Šta su to meke veštine?

„Meke“ veštine su lične karakterne osobine ili kvaliteti koje svako od nas poseduje. One čine ono ko smo, uopšteno obuhvataju naše stavove, navike i način na koji komuniciramo sa drugim ljudima. One su mnogo manje opipljive nego „tvrde“ ili tehničke veštine, i za razliku od njih, „meke“ veštine se ne uče pohađanjem programa obuke.

kjvbd

Možete, međutim, da ih steknete kroz obrazovna, radna i životna iskustva, ali će biti potrebno da uložite napor. Na primer, jako ste loši u raspolaganju svojim vremenom, ali nalazite se u razredu koji zahteva od vas da završite brojne projekte. Ako želite to da uradite dobro, moraćete da poboljšate svoje veštine raspolaganja vremenom kako biste ispunili svoje rokove. Možete naučiti kako bolje da raspolažete svojim vremenom tražeći savet od nastavnika i kolega studenata ili čitanjem korisnih članaka.

Primeri mekih veština

 • Komunikacione veštine: Ljudi sa dobrim komunikacionim veštinama imaju sposobnost da prenesu informacije drugima usmeno ili pismeno.
 • Interpersonalne veštine: Posedovanje dobrih interpersonalnih veština znači da neko ne samo da ima sposobnost komuniciranja sa drugima već je voljan da sasluša ljude bez osuđivanja, da podeli ideje i da uskoči kada kolegama zatreba pomoć.
 • Veštine rešavanja problema i kritičkog mišljenja: Rešavanje problema je sposobnost da se identifikuje problem i da se dođe do mogućih rešenja. Veštine kritičkog mišljenja omogućuju vam da procenite svako moguće rešenje, koristeći logiku i rezonovanje, da utvrdite koje od njih će biti uspešnije. 
 • Veštine aktivnog slušanja: Dobri slušaoci ulažu napor da razumeju šta drugi govore, prekidajući ih samo onda kada je odgovarajuće da postave pitanja koja će pomoći da se razjasne date informacije.
 • Veštine aktivnog učenja: Aktivni učenici su voljni i sposobni da steknu znanja i da ih primene na svom radnom mestu.
 • Organizacione veštine: Oni koji imaju jake organizacione veštine znaju kako da sistematski pristupe svakom zadatku.
 • Veštine raspolaganja vremenom: Oni koji su dobri u raspolaganju svojim vremenom znaju kako da rasporede svoje zadatke kako bi završili projekte prema datim rokovima. Dobri su u određivanju prioriteta svog rada.
 • Timski igrač: Oni koji su timski igrači su kooperativni i mogu biti vođe ili učesnici, zavisi šta je neophodno u trenutnoj situaciji. Voljni su da podele odgovornost sa drugim članovima tima, bez obzira na to da li uzimaju zasluge za uspehe ili odgovornost za neuspehe.
 • Profesionalizam: Ovu karakteristiku je teško definisati, ali je veoma jasno kada nekom to nedostaje. To je verovatno ona osobina koju svaki poslodavac priželjkuje, bez obzira na to šta radite ili gde radite. Profesionalizam obuhvata mnoge stvari uključujući pojavljivanje na vreme, učtivost, biti generalno prijatan i koristan, odgovarajuće odevanje i preuzimanje odgovornosti za sopstvene postupke.
 • Veštine čitanja: Pojedinci sa jakim veštinama čitanja nemaju puno poteškoća u razumevanju sadržaja pisanog materijala.
 • Fleksibilnost i prilagodljivost: Ljudi koji su fleksibilni i prilagodljivi dobro reaguju na promene na svom poslu i u radnom okruženju. Imaju pozitivan stav moći–učiniti prema svemu što im se nađe na putu.

Zašto su nam potrebne meke veštine?

mnhlMeke veštine pomažu nam da radimo svoj posao. Omogućavaju nam da efektno i efikasno koristimo naše tehničke veštine i znanja. Poboljšavaju način na koji sarađujemo sa našim šefovima, kolegama i mušterijama. Omogućuju nam da završimo svoj posao na vreme. Utiču na to kako se osećamo u vezi sa našim poslom i kako nas drugi doživljavaju.

Svako zanimanje koje zahteva razmišljanje zahteva i da imate specifične karakterne crte, bilo da ste doktor koji treba da bude odličan komunikator da bi pružio informacije svojim pacijentima, čistač koji mora da ima dobre interpersonalne veštine tako da može da se sporazume sa svojim kolegama ili glumac koji mora da bude uporan uprkos suočavanju sa odbacivanjem iznova i iznova. Važno je napomenuti da su meke veštine prenosive između zanimanja. Iako ćete možda morati da se vratite u školu da naučite tehničke veštine ako promenite karijeru, uvek možete poneti svoje meke veštine sa sobom, jer se vrednuju u različitim oblastima.

U zavisnosti od toga šta se u vašem zanimanju traži, poslodavci, takođe, od vas očekuju da imate određene karakterne crte. Samo pogledajte bilo kakve objave novih radnih mesta i videćete listu kvalifikacija koje uključuju ne samo tehničke veštine koje su vam potrebne za posao već i kvalitete poput „odlične komunikacijske veštine“, „organizacione veštine“, „timski igrač“, „sposobnost slušanja“.

Čak i ako imate tehničke veštine potrebne za posao, ako ne možete da dokažete da imate određene osobine, verovatno nećete dobiti posao. Uverite se da rezime liste vaših dostignuća pokazuje željene meke veštine i, takođe, nađite načina da razgovarate o njima tokom razgovora za posao.

Dodaj komentar

[*] Potrebna polja


DOGAĐAJI

Citat dana

Nije siroče onaj ko je ostao bez roditelja, nego je siroče onaj ko je ostao bez znanja i odgoja.
Anonimni autor

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: