Synergy Talents

logoSynergy Talents organizuje coaching seminare, treninge i team building programe za javnost i kompanije pomažući im da razviju i podele svoje talente sa drugima izlazeći iz zone komfora.

Pojam „sinergija” potiče od grčke reči συνεργία što znači „raditi zajedno”. Sinergija nastaje kada dvoje ili više ljudi sarađuje kako bi dobili rezultat koji pojedinačno nije ostvariv.

Oslobađanje, snaženje i aktiviranje ličnih talenata pojedinaca ili grupa stvara potencijal za ispunjenje potreba i doprinos drugima. Udruženi pristup u svim koracima osigurava postignuća izvan ličnih ciljeva, stvarajući dugotrajan uticaj na učesnike i njihovo okruženje.

Kako bi ostvarila potencijal, kompanija Synergy Talents koristi različite coaching tehnike u cilju stvaranja holističkog pristupa, koji se fokusira na postizanje rezultata.

Web site: www.synergytalents.com

DOGAĐAJI

Citat dana

Ako vodimo računa o minutima, godine ce brinuti same o sebi.
Bendžamin Frenklin