Talaris

logoPreduzeće „Talaris engineering” se prevashodno bavi distribucijom sigurnosnih, sobnih i protivpožarnih vrata, kao i pvc i aluminijumskom stolarijom.

Ovu delatnost firma Talaris obavlja dugi niz godina, a prodaju obavlja u svojim maloprodajnim objektima, kao i kroz snabdevanje drugih partnerskih preduzeća.

Talaris, takođe, sarađuje sa velikim brojem investitora i izvođača građevinskih radova, pri čemu svoje proizvode ugrađuje i u nove objekte.

Web site: www.talaris.rs

DOGAĐAJI

Citat dana

Svaki školarac je sada upoznat sa onim istinama za koje je Arhimed žrtvovao život.
Ernest Renan