Test profesionalne orijentacije

1. Da li imate dara za matematiku i računanje?
2. Da li smatrate da je staranje o zapošljavanju osoba sa invaliditetom privlačno?
3. Da li biste želeli da učestvujete na nekom simpozijumu?
4. Uživate li u uporedjivanju muzičke baštine naroda?
5. Pišete li rado? Oblikujete li lako i uspešno složenije tekstove?
6. Da li smatrate privlačnim zanimanjem uklanjanje, skladištenje i reciklažu otpadnih materija?
7. Koliko ste rečiti? Govorite li pred ljudima sigurno, tečno i uverljivo?
8. Kako se snalazite kad treba brzo i odlučno doneti teške odluke?
9. Da li ste skloni razmišljanju i rasudjivanju?
10. Da li volite da planirate svoje aktivnosti?
11. Da li volite da planirate tudje aktivnosti?
12. Da li imate smisla za rešavanje tehničkih problema?
13. Da li se razumete u raznorazne aparate?
15. Da li ste kreativni?
15. Uživate li kada smišljete nove ideje, postupke ili predmete?
16. Imate li sklonosti za muziku?
17. Uživate li u plesu?
18. Imate li sklonosti za crtanje?
19. Jeste li skloni druženju, stalnom dodiru s ljudima?
20. Znate li sa ljudima?
21. Da li Vam se prijatelji obraćaju za savet i pomoć?
22. Da li biste radili posao kojim odgovarate za tudje živote?
23. Da li biste radili posao kojim odgovarate za tudju imovinu?
24. Da li biste prihvatili rizičan posao, npr. s opasnim materijalima ili radnim uslovima?
25. Da li ste pedantni?
26. Da li ste skloni poštovanju pravila i propisa?
27. Možete li uspešno raditi u žurbi, pod velikim pritiskom?
28. Volite li rad na otvorenom u promenjivim vremenskim uslovima?
29. Kako podnosite buku, nečistu okolinu, neprimerenu temperaturu itd. ?
30. Da li volite da putujete ?
31. Da li dobro podnosite zločine i nesreće?
32. Koliko vam je važan fleksibilan posao, gde radno vreme nije strogo propisano, gde se može raditi i kod kuće te postoji duži godišnji odmor?
33. Da li čujete tihe zvukove i dobro ih razlikujete?
34. Da li lako i bez napora čitate sitan tekst i uočavate daleke predmete?
35. Imate li sklonosti za precizne poslove koji traže mirnu ruku i vešte prste?
36. Volite li raditi svojim rukama?
37. Da li ste spretni?
38. Da li su vaši telesni pokreti sigurni?
39. Da li ste snažni I izdržljivi, spremni na teške fizičke napore?
40. Volite li praktične i konkretne aktivnosti, u kojima pomoću alata ili mašina možete vešto izraditi nešto vidljivo i korisno?
41. Da li ste strpljivi?
42. Da li ste ste skloni otkrivanju i objašnjenju novih pojava?
43. Težite li umetničkom izražavanju?
44. Možete li raditi kao likovni umetnik, muzičar, pisac, glumac, dizajner ili aranžer?
45. Imate li smisla za tačnost i detalje?
46. Imate li smisla za organizaciju?
47. Da li Vam je bitna životna sredina?
48. Imate li smisla za računare?
49. Želeli biste da jednog dana napišete knjigu?
50. Da li uživate u analizi kulturnih karakteristika određenog društva?

DOGAĐAJI

Citat dana

Nikad ne započni dan ako on nije već završen na papiru.
Anonimni autor

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: