Una Kasagić

unaUna Kasagić je master psihologije, osnivač i edukator Centra za stres menadžment StressLess. StressLess vjeruje u zdravu organizacionu kulturu i unapređenje ličnih i profesionalnih vještina zaposlenih u cilju ostvarenja maksimuma njihovih potencijala i konkurentnosti na tržištu rada. Bachelor i master studije je završila na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci, a boravkom u SAD stekla je dodatne i unaprijedila postojeće vještine iz oblasti internacionalne komunikacije i adaptacije na multikulturalno okruženje. Lično i profesionalno je orijentisana ka psihologiji, a iskustvo je sticala i gradila radeći u sektorima u kojima je efikasna komunikacija s ljudima ključna za uspješnu saradnju. Sa ostatkom svog kreativnog i energičnog StressLess tima svakodnevno razbija predrasude o psihologiji i njenoj primjeni u odgovoru na potrebe savremenog tržišta.

Radionica:


DOGAĐAJI

Citat dana

Bolje slep očima, nego slep pameću.
Anonimni autor