Uniqa - sTech

Uniqa sTechsTech je kompanija za razvoj softvera koja sarađuje sa Uniqa International, kao regionalna kompanija za softverske usluge. UNIQA Group Austria je vodeća osiguravajuća grupa na austrijskom tržištu i jedna od najvećih u Evropi. Aktivna je u svim područjima osiguranja. Tokom poslednjih nekoliko godina,

UNIQA je izrasla u jednu od vodećih osiguravajućih grupa u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Reč je o kompaniji sa jakom internacionalnom orijentacijom, koja je svesna prednosti i prilika koje nudi tržište srednje Evrope. Trenutno je, preko svojih firmi ćerki, kao većinski ili delimični vlasnik, prisutna na 20 tržišta širom Evrope.

Web site: www.uniqa.rs

DOGAĐAJI

Citat dana

Uvek imamo dovoljno vremena ako ga koristimo na pravi način.
Anonimni autor