Verifikacioni Laboratorij „Verlab“ d.o.o.

verlabVerifikacioni Laboratorij „Verlab“ d.o.o. jedan je od najopremljenijih laboratorija za verifikaciju i testiranje medicinske opreme u Evropi. Verifikacioni Laboratorij „Verlab“ d.o.o. je mjeriteljska laboratorija imenovana od strane Instituta za mjeriteljstvo BiH koja od 2015. godine poruža usluge ispitivanja i verifikacije medicinskih uređaja sa funkcijom mjerenja u Bosni i Hercegovini. Laboratorij Verlab d.o.o. posjeduje standard za poslovanje ISO 9001 kao i standard za laboratoriju za ispitivanje medicinske opreme – ISO 17020 čime osiguravamo kvalitet pružene usluge klijentima. Verlab d.o.o. je jedan od najopremljenijih laboratorija za verifikaciju i testiranje medicinske opreme u Evropi. Za našu firmu rade uposlenici specijalizovani i obučeni za poslovanje i rad sa pomenutom djelatnošću. U svrhu bolje uslužnosti prema kupcima, surađujemo i sa vanjskim saradnicima iz medicinske, biomedicinske i kompjuterske branše, koji daju svoj doprinos kroz prezentacije i edukacijska predavanja o standardima, mjeriteljstvu i medicinskim uređajima.

DOGAĐAJI

Citat dana

Lepo je misliti, još lepše znati, a najlepše je promatrati.
Johan Volfgang Gete