Vikimedija Srbije

logoVikimedija Srbije je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, čiji su ciljevi promocija i podržavanje stvaranja, sakupljanja i umnožavanja slobodnog sadržaja na srpskom jeziku isključivo na neprofitan način, kao i ideje da svi ljudi imaju jednak pristup znanju i obrazovanju.

Udruženje deluje kao jedini zvanični ogranak Vikimedije u Srbiji.

Zadužbina Vikimedija  je međunarodna neprofitna organizacija koja koordinira aktivnostima nezavisnih nacionalnih ogranaka sa kojima deli iste ciljeve i održava Vikipediju i druge višejezične viki projekte: Vikivesti, Vikirečnik, Vikiknjige, Vikizvornik, Vikicitat, Vikiverzitet i Vikimedijinu ostavu.

Web site: www.wikimedia.rs

 

DOGAĐAJI

Citat dana

Svaki školarac je sada upoznat sa onim istinama za koje je Arhimed žrtvovao život.
Ernest Renan