Vizualizator

vizCentar za razvoj fotografije kontinuirano radi na stvaranju platforme za razvoj fotografske scene, razvoj publike i foto-industrije u Srbiji, Svoje delovanje ostvaruje kroz povezivanje svih relevantnih činilaca: kulturnih, obrazovnih, medijskih, pravnih, ekonomskih i drugih koji vode ka razvitku fotografske profesije i širenju medijske pismenosti.

Aktivnosti Centra podižu društvenu pažnju i nude stručna usavršavanja za fotografe, stručnu ekspertizu u obrazovanju, nauci i zakonodavstvu, u domenu fotografije.

U svom radu CRF je ostvario dugoročna partnerstva sa brojnim institucijama: muzejima, kulturnim centrima, bibliotekama, fakultetima, ministarstvima, lokalnim samoupravama širom Srbije, međunrodnim organizacijama i ambasadama.

Ciljevi Centra za razvoj fotografije su:

 • unapređivanje kvaliteta edukacije u oblasti fotografije u formalnom obrazovanju, kao i profesionalizaciju budućih fotografa, opismenjavanje fotografske publike i približavanje osnovnih znanja profesionalcima koji prate fotografiju (novinari, kritičari, kustosi i istoričari umetnosti)
 • podsticanje savremenih i naprednih trendova u fotografskoj praksi
 • regulacija zakonskih propisa o kulturi i fotografiji kako bi se institucionalno ustanovili standardi za rad u oblasti fotografije
 • obogaćivanje fonda literature u oblasti fotografije na srpskom jeziku
 • pružanje podrške neafirmisanim autorima
 • pronalaženje inovativnih i društveno- angažovanih načina primene fotografije
 • uspostavljanje i obezbeđivanje uslova za funkcionalno tržište fotografije
 • promocija zaštite autorskih prava kao jedne od osnovnih civilizacijskih tekovina
 • umrežavanje sa srodnim organizacijama na regionalnom nivou kako bi bila olakšana produkcija kvalitetnih i održivih programa i projekata
 • obrazovanje, formalno i neformalno

Svoje ciljeve ostvarujemo kroz realizaciju projekata koji nude rešenja za podizanje nivoa medijske pismenosti, podržavanje naprednih savremenih trendova u fotografiji, vrednovanje fotografskog rada putem konkursa, organizovanja izložbi, edukativnih projekata i radionica, putem tribina, predavanja i drugih projekata.

Napisali smo amandman na Zakon o kulturi koji je usvojen 2009. godine, a kojim je fotografija definisana kao kulturna delatnost. To je, ujedno, bio prvi korak u procesu uređenja fotografske umetnosti.

Realizovani projekti:

 • Beogradski festival fotografije VIZUALIZATOR Realizovan 2013. 2014. 2015. i 2016. godine u saradnji sa fakultetima Univerziteta u Beogradu: Filozofskim fakultetom, Fakultetom političkih nauka, Fakultetom primenjenih umetnosti, Akademijom umetnosti, Fakultet dramskih umetnosti, i institucijama kulture: Muzej 25.maj, Narodno pozorište u Beogradu, galerija New Moment, Biblioteka Grada Beograda, UK Vuk Karadžić, UK Parobrod, UK Palilula, Dom omladine, galerija Eurocentar, KC Grad, NBS, Italijanski kulturni centar, Francuski kulturni centar, OEBS, Gete institut, Austrijski kulturni forum.Tokom dosadašnje četiri godine trajanja festivala održano je preko 40 tribina, izložbi i radionica. Međunarodna kulturna razmena uspostavljena je gostovanjem eksperata iz oblasti fotografije iz inostranstva: SAD, Italije, Češke, Bugarske, Poljske, Makedonije, a tokom pripremnih aktivnosti ostvarena je saradnja sa ambasadama tih zemalja. Festival svake godine ima široku medijsku pažnju, a više od 100 volontera, studenata Beogradskog univerziteta steklo je radno iskustvo učestvujući na pripremnim aktivnostima VIZUALIZATORA.
 • PRESS PHOTO SRBIJA, nacionalnoi konkurs za najbolju fotografiju u medijima, održava se 20 godina zaredom, od 1997 do 2017. godine. Edvard Kiting, dobitnik Pulicerove nagrade za fotografiju, predsedavao je žirijen na prošlogodišnjem konkursu. Svake godine u žiriranju učestvuju autoriteti iz zemlje i inostranstva, a rezultati konkursa i izložba najboljih radova podstaki su osavremenjivanje srpske dokumentarene fotografije u skladu sa evropskim standardima, veću profesionalnost i podsticaj stvaralaštva mladih foto-reportera. Nagrada na nacionalnom konkuru utiče na razvoj karijere i bolju poziciju pri angažmanu u medijima za fotografe koji je osvoje.
 • Edukacija nastavnika osnovnih i srednjih škola za izvođenje nastave iz oblasti fotografije. Projekat je realizovan 2014. i 2015.godine u Beogradu, a tokom 2016. nastavlja sa realizacijom i u drugim gradovima. Sproveden je u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, uz podršku za realizaciju od strane Ministarstva prosvete. Edukacija se sprovodi za nastavnike likovne kulture.
 • Izrada planova i programa za izborni predmet fotografija je u toku – osnovne i srednje škole, za sve razrede.
 • „Fotografska kritika i kustoska praksa“ projekat realizovan 2013. 2014. i 2015. godine. Serija onlaj radionica za kustose, istoričare umetnosti i studente istorije umetnosti. Projekat je pokrenut u cilju razvoja fotografske galerijske delatnosti i obučavanja istoričara umetnosti i kustosa za pisanje fotografskih kritika i organizovanje izložbi fotografija koje im nude velike mogućnosti za razvoj sposobnosti i rad. Predavači: učenica Umberta Eka, Livija Korbo, međunarodni kustos, dobitnik Pulicerove nagrade za fotografiju, Edvard Kiting iz Njujorka, dr. Milanka Todić, profesor Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, ekspert za istoriju fotografije.
 • Fotografija kao prostor kreativnosti i stvaranja, jednogodišnji projekat 2011/2012., sproveden u tri osnovne škole u Beogradu, uvođenje fotografije u likovno u osnovnim školama, sa fokusom na medijsku pismenost, u saradnji sa Sekretarijatom za obrazovanje grada Beograd
 • Voicing the 2012 Elections through Photography and Multimedia – Izbori kao fenomen- sociološko istraživanje rečnikom fotografije, u saradnji sa USAD-om i Irex-om. Fotografskim radom pokrivena je celokupna teritorija Srbije tokom izbora 2012.godine. Objavljeni su foto-eseji praćeni tekstom u nacionalnim i lokalnim medijima. Sveobuhvatno je prikazano postupno praćenje ponašanja glasača i medija, čime je fenomen izbora objašnjen sa sociološkog i psihološkog aspekta. Prvi fotografski projekat u ovom delu Evrope.
 • Serijal „Škola fotografije“ od pet edukativnih emisija, u saradnji sa RTS-om, emitovan i reemitovan na programima RTS-a 2014.godine
 • STOP IZMENAMA ZAKONA O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA, uspešno sprovedena akcija Centra za razvoj fotografije, koji je okupio sva novinarska i fotografska udruženja kako bi sprečili izmenu zakona koji bi diskreditovao prava fotografa na autorstvo, čime mediji ne bi bili u obavezi da fotografima plate rad, što je u suprotnosti sa Poglavljem 7 o pridruživanju EU, Zakonom o intelektualnoj svojinu. Uspešno sprovedena aktivnost nizom otvorenih debata, tribina, alarmiranjem javnosti uticao na odluku Skupštine da ne izglasa promenu zakona.
 • Profesionalizacija, etika i samoregulacija u fotografskoj profesiji, jednogodišnji projekat tokom koga je donet nacrt Etičkog kodeksa fotografa Srbije i koji nastavlja sa aktivnostima. Realizovan 2015/2016. godine.
 • Čitanje fotografije, serijal od četiri trinaestominutne edukativne epizode o fotografiji, medijskoj pismenosti i razvoju fotografije kroz istoriju, u saradnji sa RTS-om i Ministarstvom kulture i informisanja. Period realizacije projekta 2015 - 2017. godine.
 • Rečnik fotografije – tribina i radionica na temu fotografije u savremenom društvu, formalnom obrazovanju i društvenim mrežama, projekat namenjen osnovcima i srednjoškolcima iz Beograda, realizovan 2016. Finansiran od strane Sekretarijata za kultru Grada Beograda
 • Predstavljanje Srbije u Parizu, kroz izložbe nagrađivanih radova srpskih dokumentarnih fotografa. Održana tribina sa gostima – franciskim fotografima na temu autorskih prava fotografa u Francuskoj i položaja fotografske scene, komparativno na dešavanjima u foto-novinarstvu u Srbiji. Projekat realizovan tokom Meseca fotografije u Parizu, u Kulturnom centru Srbije, 2016. godine.
 • Učešće u međunarodnim žirijima za dodelu nacionalnih nagrada u oblasti dokumentarne fotografije: Češka Czech Press Photo, Bugarska Sofia Photo Fest, Mađarski nacionalni konkurs.

DOGAĐAJI

Citat dana

Da bi neko saznao šta i ti znaš, treba da ga pronadeš i nauciš.
Anonimni autor

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: