Ivana Simeunović

slikaIvana Simeunović, doktor nauka koja je zaposlena na Begradskoj Bankarskoj Akademiji, Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Oblast ekspertize su joj primenjena matematika i statistika a osim nastavnih aktivnosti Ivana poseduje iskustvo i u radu u tehničkom sektoru internacionalne kompanije Rimaco Co, SAD, gde je bila zaposlena u periodu 2003-2005.

Objavila je veći broj radova iz oblasti primenjene matematike i statistike.

Seminari:

 


Profil predavača

DOGAĐAJI

Citat dana

Znanje je moć, naročito ako znate nečije tajne.
Etel Vots Mamford