Jelena Aleksandrić

slikaJelena Aleksandrić završila je ekonomski fakultet u Beogradu, smer Marketing. Bila je stipendista FEFA Univerziteta u Beogradu u programu za mlade talente. Pohađala je praksu u kompaniji Ilirika Investments na poziciji marketing asistenta.

Bila je angažovana kao saradnik na projektima finansijskog izveštavanja i predmetu Upravljanja rizikom hartija od vrednosti na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Takođe je u svojstvu predavača učestvovala na projektima kao što su Konferencija studenata ekonomije kao i na projektu Ekonomijada.

Seminari:

DOGAĐAJI

Citat dana

Znanje je moć, naročito ako znate nečije tajne.
Etel Vots Mamford