Luka Milinković

lukaLuka Milinković poseduje višegodišnje iskustvo u kontroli IT rizika i upravljanju njima, kako kroz ulogu IT revizora tako i kroz ulogu specijaliste za definisanje IT procesa (ITIL procesi), kao i u implementaciji samih kontrola. Radio je na različitim projektima: definisanje i uspostavljanje bezbednosnih i IT procesa; definisanje metoda analize i prikupljanja podataka; sprovođenje gap analize; implementacija GDPR-a i ISO standarda; procena rizika za potrebe migracije podataka; kontrola i testiranje BCP i DRP procesa; razvoj i implementacija kriptoalgoritama, protokola i metoda autentifikacije; kreiranje i primena modela za automatsku detekciju internih/eksternih zloupotreba itd. Luka je predavač na lično kreiranim obukama u vezi sa bezbednošću informacionih sistema, socijalnim inženjeringom, upravljanjem IT rizicima i

podacima o ličnosti, sprovođenjem IT revizije i gap analiza, definisanjem pojedinih ITIL procesa i upravljanjem njima, prevencijom i detekcijom prevarnih radnji, bezbednošću platnih kartica i digitalnih servisa, upravljanjem BCP-om i DRP-om itd.

Zaposlen je na poziciji IT revizora u NLB banci i odgovoran je za sprovođenje revizije IT procesa, informacione bezbednosti i aplikativnih kontrola. Radio je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i u bankama: „Komercijalna banka” i „Banka Intesa”. Predavač je i autor mnogobrojnih naučnih radova objavljivanih na međunarodnim konferencijama, kao i stručnih članaka na polju IT biznisa i zaštite podataka i IT sistema. Osnovne i master studije završio je na Elektrotehničkom fakultetu na Univerzitetu u Beogradu.

Seminar:

DOGAĐAJI

Citat dana

Nikad ne započni dan ako on nije već završen na papiru.
Anonimni autor

Ne propustite obaveštenje o besplatnim seminarima!

Unesite Vaš e-mail i budite obavešteni o besplatnim seminarima, radionicama i drugim događajima koji vam mogu pomoći da nađete posao i razvijete svoju karijeru!

Email: