Mijomir Knežević

slikaMijomir Knežević, diplomirani ekonomista, rođen je 1965. godine. Živi i radi u Beogradu. U Saveznom zavodu za Statistiku radio je u službi komercijale i informisanja u periodu od 1989. do 1992. godine; zatim u šahovskom klubu Partizan na poslovima marketinga, u periodu od 1991. do 1993. godine. U Panonskoj banci, gospodin Knežević radio je na poslovima rukovodioca ekspozitura i filijale od 1993. do 2008. godine. Od 2008. godine, i dalje obavlja poslove direktora ekspoziture u Banci Intesa Beograd.

Dugogodišnji je saradnik Instituta za Poslovna istraživanja. Gostovao je u više televizijskih emisija na temu poslovnih komunikacija i mobinga. Objavio je više stručnih članaka u dnevnim i nedeljnim  časopisima.

Seminari:

DOGAĐAJI

Citat dana

Bolje slep očima, nego slep pameću.
Anonimni autor