Mirjana Kokerić

kokericMirjana Kokerić je nacionalno sertifikovani kouč Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije, O.L.I. integrativnog psihodinamskog usmerenja. Autor je i realizator Treninga razvoja veština za prevenciju i rešavanje konfliktnih situacija, kraćeg oblika edukacije, akreditovanog kod UPSKS-a. Veštine verbalne i nevebalne komunikacije neizostavan su deo ovog treninga. Autor je i tri onlajn seminara, akreditovana kod Zavoda za školstvo Crne Gore, namenjena stručnom usavršavanju prosvetnih radnika i razvoju njihovih veština komunikacije, prevencije konflikata i bazičnih sposobnosti za obradu emocija. 

Mirjana kao dipl. mat. za računarstvo i informatiku i trener za razvoj životnih veština u školi prenosi svoja znanja učenicima podržavajući individualni razvoj svakog učenika. U radu sa klijentima kroz treninge i edukativne kurseve pruža podršku klijentima da stignu do svog cilja otkrivajući unutrašnje snage i potencijale, kroz razvoj veština i bazičnih sposobnosti, uz otklanjanje lažnih uverenja o sebi, drugima i svetu.

Seminar:


DOGAĐAJI

Citat dana

Oni koji mnogo znaju - malo govore. I obrnuto - najviše govore oni koji ništa ne znaju. To ima veze. Samo mišljenje može coveka sprečiti da govori.
Anonimni autor