Nemanja Davidović

slikaNemanja Davidović radi na poziciji asistenta iz predmeta menadžmenta na Prirodno-matematičkom fakultetu na Univerzitetu u Novom Sadu. Uža naučna oblast mu je organizacioni razvoj, menadžment znanja i strategijski menadžment.

U toku i nakon studija je imao više studijskih boravaka u Nemačkoj i Austriji a u novembru 2012. godine odbranio je doktorsku tezu. Honorarno radi kao konsultant na projektima razvojne pomoći.

Seminari:

 


Profil predavača

DOGAĐAJI

Citat dana

Da bi se ponovilo ono što su drugi rekli, potrebno je obrazovanje, a da bi se o tome debatovalo, potreban je mozak.
Mary Pettibone Poole