Nenad Gligorić

Nenad BW

Dr Nenad Gligorić je doktorirao na Beogradskom univerzitetu. Oblasti njegovog interesovanja su M2M, Internet of Things i Pervasive computing. Kao istraživač konsultant u firmi Ericsson bio je angažovan na FP7 projektima (HOBNET, EXALTED and SmartSantander). Sada je zaposlen u kompaniji DunavNET, Odsek za istraživanje i razvoj. Objavljivao je radove u časopsima i na kongresima uključujući Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments, PerCom, DCOSS, CyberC itd.

Seminari:

 


Profil predavača

DOGAĐAJI

Citat dana

Tko je završio učenje, završio je i rasti.
Ruska poslovica