Sanja Mališić

slikaSanja Mališić, po obrazovanju ekonomista smera Marketing. Završila je prvi semestar magistarskih studija na smeru Fiskalni manadžment.  Pohađala je brojne obuke u segmentu prava i ekonomije, kao i vođenja privatizacionih procesa različitih tipova Privrednih Društava. Poslednjih osam godina, zaposlena je u Agenciji za privatizaciju na poslovima sprovođenja privatizacionih poslova, kao i kontrole programa privatizacije i privremenih zastupnika kapitala.

Aktivno radi na praćenju i kontroli primena obaveza investitora, kontroli organizacionih statusa Privrednih društava, praćenju sprovođenja socijalnih programa i  praćenju ugovora o prodaji kapitala. Akreditovani je sudski veštak za ekonomsko-finansijsku oblast (revizija poslovanja pravnih lica).

Seminari:

DOGAĐAJI

Citat dana

Da bi se ponovilo ono što su drugi rekli, potrebno je obrazovanje, a da bi se o tome debatovalo, potreban je mozak.
Mary Pettibone Poole