Sanja Vavan Vučeljić

slikaSanja Vavan Vučeljić, magistar tehničkih nauka, Poslednjih petnaest godina se bavi projekt menadžmentom u građevinarstvu. Bila je projekt menadžer kompanije International Management Group, EC HARRIS,  Airport City Belgrade. Predavala je na Fakultetu za graditeljski menadžment – Univerziteta Union u Beogradu. Gospođa Vavan Vučeljić je trenutno angažovana kao naučni istraživač u projektnom timu Inovativni inteligentni eko-koncepti, tehnologije, materijali i konstrukcije u funkciji unapređenja procesa održivog razvoja u prostornom planiranju, urbanizmu i arhitektonskom projektovanju u prirodnoj i izgrađenoj sredini u okviru tehnološkog razvoja za period 2011-2014, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije.

Seminari:


Profil predavača

DOGAĐAJI

Citat dana

Znanje je moć, naročito ako znate nečije tajne.
Etel Vots Mamford