Vladimir Simovic

slikaVladimir Simović zaposlen je na Institutu Ekonomskih Nauka u Beogradu, a angažovan je na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije ITS, gde izvodi nastavu na predmetima Elektronsko poslovanje i Socijalni i pravni kontekst računarstva.

Poseduje značajno iskustvo u oblasti primene infromacionih tehnologija u poslovanju. Bavi se sistemima plaćanja na internetu i izučavanjem zloupotreba u oblasti realizacije transakcija plaćanja na internetu, na bankomatima i POS terminalima. Profesionalnom edukacijom polaznika, kroz različite vrste kurseva i seminara bavi se poslednjiih 10-ak godina.

Seminari:


Profil predavača

DOGAĐAJI

Citat dana

Ono što čovek nauči, voda ne može odneti niti vatra spaliti.
Čečenska poslovica