Imlek

ImlekAD IMLEK je najveća kompanija domaće mlekarske industrije koju karakterišu dugogodišnja tradicija, najnovije tehnologije i standardi kvaliteta na svetskom nivou. Procesom privatizacije, kompanija je postala strateški partner SALFORD-a, čime je obezbeđen pristup tehnološkim inovacijama i dugoročnim investicijama u cilju održavanja liderske pozicije na tržištu i povećanja produktivnosti.

Bez obzira da li je reč o mleku, sirevima, jogurtima, namazima, AD IMLEK je postavio najviše kriterijume kvaliteta. Zahvaljujući tome, zaštitni znak i simbol njihovog kvaliteta i pouzdanosti – prepoznatljiva kravica, našla je svoje mesto na skoro svakoj trpezi u našoj zemlji.

 

Web site: www.imlek.rs

DOGAĐAJI

Citat dana

Obrazovanje je progresivno saznavanje sopstvenog neznanja.
Vil Djurant